امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
نشست قضایی شروع به جرم در قانون مجازات
يكشنبه ، 16 فروردين 1394 ، 16:30

شروع به جرمنشست قضایی شروع به جرم در قانون مجازات


با تصويب ماده 122 قانون مجازات اسلامي در باب شروع به جرم ، وضعيت شروع به جرم در قوانين ديگر به چه صورتي است آيا نسخ شده اند يا همچنان به قوت خود باقي و قابل استناد هستند

 


 
سهم همسر متوفی از اجرت المثل
شنبه ، 23 اسفند 1393 ، 22:58

سهم همسر متوفی از اجرت المثل


در صورت تصرف ملک موروثي از سوي شخص ثالث و تعيين  اجرت المثل ايام تصرف ، آيا همسر متوفي ( مورث ) از اجرت المثل سهمي دارد يا خير ؟


پس از بحث و تبادل نظر سه نظريه به شرح ذيل ارائه گرديد .
سه نفر : با عنايت به اينکه زن از قيمت اموال غيرمنقول ارث مي برد از اجرت المثل ايام تصرف اموال غيرمنقول نيز ارث مي برد زيرا ماده 946 قانون مدني نيز مويد آن است .
دو نفر : با توجه به اينکه اساساً زن حقي به عين اموال غيرمنقول به عنوان ارث ندارد لذا از اجرت المثل ايام تصرف غيرمنقول که تابعي از عين است نيز حقي ندارد مگر اينکه با وجود تقاضاي زن ساير وراث از دادن سهم وي از قيمت مال غيرمنقول استنکاف نمايند که در اين حالت مي تواند سهم خود را از عين ملک استيفا نمايد.
يک نفر : تا زماني که سهم زوجه از قيمت اموال غير منقول ادا نشده است زن مي تواند طبق ماده 946 قانون مدني ذينفع   اجرت المثل ايام تصرف شخص ثالث باشد . 
نشست قضایی در مورد محکومیت تیم های ورزش در کمیته انضباطی
چهارشنبه ، 20 اسفند 1393 ، 18:51

kasj rqhddنشست قضایی در مورد محکومیت تیم های ورزش در کمیته انضباطی

چنانچه راجع به موضوع حقوقي تحت عنوان بدهي هاي يک تيم ورزشي به بازيکنان ،سابقاً از سوي يک نهاد غيرقضائي ( کميته انضباطي فدراسيون فوتبال ) رأي صادر شده باشد آيا موضوع مطروحه مشمول مقررات اعتبار امر مختومه مي شود يا خير ؟

 

 

 
هزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل
دوشنبه ، 18 اسفند 1393 ، 20:14

هزینه دادرسیهزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل

چنانچه موضوع خواسته در پرونده حقوقي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف يا خسارات وارده به غيرمنقول باشد نحوه محاسبه هزينه دادرسي چگونه است ؟ هزينه دادرسي بر مبناي قيمت منطقه اي يا بر مبناي ميزان تقويم خواسته تعيين مي گردد ؟

 


 

 
نجوه اجرای حکم انفصال
جمعه ، 14 آذر 1393 ، 20:11

نجوه اجرای حکم انفصال
در صورتی که متهم در دادگاه علاوه بر مجازات حبس به انفصال موقت یا دائم محکوم شود ، سؤال این است که نحوه اجرای مجازات اخیر چگونه است آیا همزمان با مجازات حبس قابل اجراست یا بعد از حبس بایستی اجرا شود لطفاً مستدل و مستند پاسخ دهید ؟

 
آیا می توان به رای دادگاه بدوی قبل از قطعیت اعتراض ثالث نمود
پنجشنبه ، 1 آبان 1393 ، 10:19

آیا می توان به رای دادگاه بدوی قبل از قطعیت اعتراض ثالث نمود
سوال : در صورتی بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن رای  شخصی دادخواست اعتراض ثالث بدهد آیا دادگاه بدوی قبل از قطعیت دادنامه می تواند به دادخواست داده شده رسیدگی کند یا خیر ؟ و در این صورت رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث توام با پرونده مورد اعتراض انجام می شود ؟  یا اینکه به عبارت دیگر دادخواست اعتراض به پرونده مورد اعتراض منضم می شود یا جداگانه رسیدگی می شود؟؟

 
آیا نگهداری و حمل مواد مخدر در داخل کشور قاچاق محسوب می گردد
چهارشنبه ، 16 مهر 1393 ، 22:41

آیا نگهداری و حمل مواد مخدر در داخل کشور قاچاق محسوب می گردد

آیا نگهداری و حمل مواد مخدر در داخل کشور شامل قاچاق مواد مخدر میگردد یا خیر و چنانچه شامل قاچاق مواد مخدر نیست مطابق کدام یک از ماده قانونی مبارزه با مواد مخدر است

 
جانشین بازپرس در صورت عدم حضور او کیست
يكشنبه ، 7 ارديبهشت 1393 ، 21:15

جانشین بازپرس در صورت عدم حضور او کیست؟

سوال: در صورت عدم حضوربازپرس ، انجام وظایف او به عهده کیست؟ اگر بازپرس حاضر باشد ولی دادستان یا جانشین او حاضر نباشد چه باید کرد؟

 
اعتراض به رای خارج ار وقت

اعتراض به رای خارج ار وقت

پرسش:رأی دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکومٌ علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می¬نماید. این قرار قابل تجدیدنظر است. آیا اعتراض محکومٌ علیه به چنین دادنامه¬ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می¬باشد؟

 
نشست قضایی - رای غیابی

نشست قضایی - رای غیابی

پرسش:شاکی به رأی غیابی صادره از دادگاه بدوی که هنوز ابلاغ واقعی به محکوم¬ٌعلیه نشده است و حق واخواهی ایشان نیز کماکان محفوظ می¬باشد، درخواست تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر را می¬نماید. با توجه به فرض سؤال:1- محاکم بدوی در خصوص درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی و دادگاه تجدیدنظر در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه با وصف مذکور (درصورت ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر) با چه تکالیفی مواجه هستند؟2- در صورت ورود و صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، رأی اصدار یافته حضوری است یا غیابی؟

 


صفحه 1 از 4
صفحه اصلی پرسش پاسخ نشست قضایی کیفری - جزایی و حقوقی