امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه اطفال
نوشته شده توسط بابافارس   
يكشنبه ، 26 بهمن 1393 ، 20:03

قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه اطفال


سوال : رای دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم اشخاص زیر 18 سال مربوط به مواد مخدر قطعی است یا قابل تجدید نظر ؟ و مرجع تجدید نظر کدام است

پاسخ : رای دادگاه اطفال در مورد جرائم اطفال زیر 18 سال در خصوص مواد مخدر با توجه به تبصره ماده 220 و 230 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقلاب در امور کیفری حسب مورد قطعی یا قابل تجدید نظر می باشد و مرجع تجدید نظر استان می باشد

 

افزودن نظر


صفحه اصلی پرسش پاسخ حقوقی - کیفری - جزایی قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه اطفال