امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
عدم امضاء چک حساب مشترک
چهارشنبه ، 14 آبان 1393 ، 19:50

عدم امضاء چک حساب مشترک


سوال: چکی با دو امضا قابل پرداخت است ولی با یک امضائ تحویل شخص می گردد پس از مراجعه به بانک به علت عدم موجودی و نداشتن امضاء دوم برگشت خورده و گواهی عدم پرداخت صادر می گردد دارنده چک دادخواست مطالبه وجه تقدیم دادگاه می نماید و یکی از خوانده گان مدعی است که از صدور چک اطلاع نداشته و امضاء نکرده است آیا مسئولیتی جهت پرداخت دارد یا خیر

پاسخ: شخصی که چک را امضا نکرده نه مسئولیت جزایی دارد و نه مسئولیت کیفری و شخصی که چک را به تنهایی صادر کرده مسئول پرداخت وجه آن خواهد بود و دادگاه وی را به پرداخت وجه چک محکوم خواهد کرد

 

افزودن نظر


صفحه اصلی پرسش پاسخ حقوقی - کیفری - جزایی عدم امضاء چک حساب مشترک