امروز: جمعه, 29 دی 1396
اختلاف بین دزد و شاکی در مقدار مال سرقت شده
چهارشنبه ، 9 مهر 1393 ، 23:20

اختلاف بین دزد و شاکی در مقدار مال سرقت شده


سوال :مادر و دختر خانواده‌ای با ارائه لیستی از طلا و جواهرات مدعی سرقت از منزل‌شان شده‌اند. پس از مدتی از اعلام جرم، سارق شناسایی و اقرار به سرقت طلا و جواهرات به طور کلی از منزل شاکیان نموده حتی مقادیری از طلاهای مسروقه نیز از وی کشف و مسترد می‌گردد.

 

نهایتاً سارق به حبس و استرداد اموال محکوم می‌شود و حبس قانونی را سپری می‌کند. در موقع رد مال بین سارق و شاکیان بر سر ارزش اموال به سرقت رفته اختلاف می‌افتد با فرض این‌که به اصل اموال دسترسی نیست و رد عین اموال منتفی است و شکات نیز دلیلی از قبیل فاکتور خرید جهت برآورد ارزش طلا آلات ندارند و بر سر ارزش حتی لیست اولیه اعلام شده از سوی شکات بین شاکیان و سارق اختلاف است و نیز سارق فقط به خاط رد مال در زندان می‌باشد تکلیف مرجع قضایی در رفع این تنازع چیست؟ 

 


پاسخ در فرض سؤال مدعی (کسانی که مالشان به سرقت رفته است ) باید با دلیل و مدرک ادعای مازاد بر اقرار سارق را ثابت کند. اگر مدرک و دلیلی نداشته باشند  می توانند از سارق بخواهند تا قسم بخورد که میزانی که دزدیده همین بوده است . اگر سارق قسم خورد به همان  میزان که قسم خورده باید پس بدهد و قاضی هم به همان حکم خواهد داد ولی اگر نه قسم بخورد و نه آن را به طرف دیگر رد نماید بشکات باید قسم بخورند که مقداری که سرقت شده مثلا فعلان مقدار است که در این صورت طبق همین قسم  قاضی حکم خواهد داد و سارق به همین مقدار که شاکی قسم خورد محکوم خواهد شد  محکوم می گردد.( ماده 1328قانون مدنی)  و اگر مدعی نیز از اقامه سوگند استنکاف ورزد ادعای او ساقط می‌شود.
 

افزودن نظر


صفحه اصلی پرسش پاسخ حقوقی - کیفری - جزایی اختلاف بین دزد و شاکی در مقدار مال سرقت شده