امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
درباره تخفیف مجازات بیشتر بدانید
جمعه ، 31 مرداد 1393 ، 17:02

درباره تخفیف مجازات بیشتر بدانید


قاضی دادگاه در چه صورتی اختیار دارد که مجازات خلاف کاران را کم یا زیاد کند ؟ آیا فقط به استناد علم خود(علم قاضی) می تواند مجازات را تخفیف دهد یا دلایل و مستندات دیگری هم در این امر دخالت دارد

پاسخ حقوقی

در مورد افزایش مجازات یا همان تشدید مجازات حکم فرق دارد

زمانی که جرمی نظیر قتل غیر عمدی در تصادف رانندگی واقع می شود و راننده متخلف گواهینامه نداشته باشد مسلما قاضی بر اساس قانون مجازات اسلامی موظف به رعایت قانون بوده و به تشدی مجازات حکم هم می دهد مثلا  مجازات قتل غیر عمدی 6 ماه است ولی اگر شخصی گواهینامه نداشته باشد و مرتکب این جرم شود امکان دارد تا سه سال به وی حبس بدهند

اما در مثلا جرمی افترا که در قانون مجازات حبس از یک ماه تا یک سال در نظر گرفته شده قاضی اختیار دارد به نظر خودش یکه ماه تا یکسال را بدهد

اما در تخفیف مجازات

در تخفیف مجازات موضوع متفاوت است  به این صورت که چون موارد تخفیف به طور مشخص در قانون آمده است قاضی نیازی به مورد استناد قرار دادن دلیل علم قاضی ندارد

به عبارت دیگر حق استفاده از این دلیل را ندارد چرا که طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد تخفیف به طور مشخص اورده شده است و طبق این ماده دادگاه می تواند تخفیف بدهد و یا اینکه مجازات را تعلیق و یا به مجازات دیگری تبدیل کند

 

افزودن نظر


صفحه اصلی پرسش پاسخ حقوقی - کیفری - جزایی درباره تخفیف مجازات بیشتر بدانید