امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
روز جهانی کودکان کار گرامی باد

روز جهانی کودکان کار گرامی باد

کودکان همیشه غایب نیمکت های چشم به راه
در خیابان دود و بوق و دروغ
- " آقا تورا به خدا بیاین کفشاتونو واکس بزنم "
و کفش هایی که التماس های ماسیده در سرما را عبور می کنند
خیابانی به بزرگی روز جهانی کودک
خیابانی به کوچکی کنوانسیون حقوق کودکان

خیابانی به اندازه ی لبخند های رنگ باخته ی اسکناس های پنجاه تومانی
در آغوش لحظه های دود الود
و آغوش خالی مادران رختشوی محله های شمالی
روزهای گرسنگی کم خونی بی پناهی
- " شیشه پاک می کنیم فقط صد تومن "

شتاب دست ها و دستمال ها

در خیابان های متراکم خرداد و مرداد

گرمازده ی محبت بی دریغ کولر پژوها و پاترول ها!

کودکان کارگاه و کوره پزخانه

کودکان مزرعه و ساختمان

کودکان امروز و هر روز

کودکان فرداهای نافرجام

و گوری کوچک

و دست های خسته ای که گیسوان خاک را چنگ می زنند

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی گوناگون پاک ترین عاشقانه ها روز جهانی کودکان کار گرامی باد