امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
بابافارس - علت به وجود آمدن طلاق عاطفی چیست
نوشته شده توسط baran   
دوشنبه ، 6 آبان 1392 ، 17:29

بابافارس - علت به وجود آمدن طلاق عاطفی چیست
اگر درون خودمان را جستجو کنيم، خيلي از ما در عمق وجودمان نگران اين هستيم که طلاق تاثير شديداً مخربي بر فرزندانمان، مخصوصاً بچه هاي کوچکتر، بگذارد و به همين علت تصور مي کنيم که با هم ماندمان بهتر است. تصور مي کنيم که وقتي چند روز پيش علي در مقابل همسرش سارا در يک مهماني تولد تسليم شد مي خواست اوضاع را آرام نگه دارد. دختر سه ساله آنها، دلسا، داشت با شادي اينطرف و آنطرف مي پريد که يکدفعه به يک دختربچه ديگر برخورد کرد.

دختربچه بزرگتر زمين خورد اما دلسا با سرعت به سمت در آمد که پدرش آنجا با آغوش باز منتظرش بود. وقتي سارا که با يکي از دوستان مشغول صحبت بود دخترش دلسا را در آغوش علي ديد، به سرعت به آنطرف رفت."اونو بده به من!"
"گفتم بدش به من، منو ميخواد!"
علي طوري نگاه کرد انگار که مي خواست چيز ديگري بگويد اما دلسا را به سارا تحويل داد و آنجا بود که دلسا شروع به گريه کرد.

چنين برخوردي تنها نشانه يک طلاق عاطفي بين دو طرف است. طلاق عاطفي حتي با وجود انکار ما اتفاق مي افتد و مي تواند يک وضعيت جايگزين براي فلسفه آشناي ازدواج باشد:

ما بخاطر بچه ها با هم مانده ايم.

نمي توان گفت چه تعداد زوج اين اعتقاد را دارند.

تحقيقات مختلفي درمورد تاثيرات طلاق انجام گرفته است و واقعيت اين است که متغيرهاي مختلفي وجود دارد مسائل و مشکلات زناشويي مختلف، طريقه ارتباط برقرار کردن زوج با فرزندانشان، سن بچه ها و از اين قبيل که ارزيابي تاثير طلاق را دشوار مي کند.

اما اگر درون خودمان را جستجو کنيم، خيلي از ما در عمق وجودمان نگران اين هستيم که طلاق تاثير شديداً مخربي بر فرزندانمان، مخصوصاً بچه هاي کوچکتر، بگذارد و به همين علت تصور مي کنيم که با هم ماندمان بهتر است.

اما اينکه فقط ازدواجمان را حفظ کنيم به اين معني نيست که طلاق نگرفته ايم.

فقط اينکه رسماً و قانوناً ازدواجمان را باطل نکرده ايم به اين معني نيست که طلاق نگرفته ايم.

طلاق عاطفي مي تواند تدريجي باشد يا ناگهاني اتفاق بيفتد. در هر دو حالت، يک ابزار فاصله است که به اندازه طلاق براي بچه هايمان، خودمان و رابطه مان به عنوان پدر و مادر مضر است.

چرا؟ چون وقتي طلاق مي گيريم، مطابق با احساساتمان (يا احساسات همسرمان) رفتار مي کنيم. اين يعني بين احساس و عمل ما ارتباط وجود دارد.

ممکن است آسيب هايي هم با طلاق براي بچه ها وجود داشته باشد برحسب اينکه چطور در مورد همسر قبلي خود با آنها صحبت مي کنيم، اينکه آنها را واسطه قرار مي دهيم، اينکه چطور بعد از طلاق نقش هم پدر و هم مادر را برايشان ايفا مي کنيم اما حداقل تظاهر نمي کنيم که اوضاع رضايت بخش است درحاليکه نيست و تصور نمي کنيم که چون ازدواجمان را حفظ کرده ايم و طلاق نگرفته ايم، رابطه و فرزندانمان هيچ مشکلي ندارند.

درمقابل، طلاق عاطفي از يک حقيقت سطحي محافظت مي کند ازدواج ما دست نخورده مي ماند زيرا هنوز متاهل هستيم در حاليکه بر يک حقيقت عميق تر تاکيد مي کند خودداري و عدم ارتباط عوامل اصلي رابطه ما هستند. مطمئن باشيد که اين حقيقت بر فرزندانتان تاثير مي گذارد!

طلاق عاطفي مي تواند به شکل هاي مختلف زير باشد:

- مقاومت دربرابر حرف زدن در مورد موضوعات حساس با همسرمان
- گرفتن تصميماتي که مي دانيم موجب ناراحتي همسرمان مي شود
- در ميان نگذاشتن اهداف و آرزوها با همسرمان، معمولاً براي جلوگيري از انتقاد، عدم پشتيباني يا بي احترامي از جانب او
- ناديده گرفتن يا تحقير نظرات و تلاش هاي همسرمان
- استفاده از دوستان يا همکاران براي گرفتن مشورت هايي که سابقاً با همسرمان در ميان مي گذاشتيم
- خيالپردازي در مورد زماني که از همسرمان جدا شويم
- ايجاد يا کشف دلايل ديگر براي ماندن در محل کار به جاي گشتن به دنبال دلايلي براي زودتر به خانه رفتن
- روي آوردن به فرزندانمان براي پشتيباني و محبت به جاي همسرمان
- اصرار ورزيدن بر اينکه وقتي براي گذراندن با همسرمان نداريم، معمولاً به دليل خواسته هاي واقعي يا تخيلي فرزندانمان

اگر حتي يکي از مواردي که در بالا ذکر شد، درمورد شما صدق مي کند، از خودتان سوال کنيد:

چه الگوي رابطه اي را دوست دارم به فرزندانم نشان دهم؟

آرزوي چه نوع رابطه اي را دارم؟

براي اينکه رابطه اي که من و فرزندانم مستحق آن هستيم را داشته باشيم، چه کارهايي حاضرم انجام دهم؟

با اينکه شديداً باور دارم که با هم ماندن بخاطر بچه ها يا صرف با هم ماندن تلاش ارزشمند زوج هاست اما همه ما بايد مراقب باشيم که طلاق رسمي را با طلاق عاطفي طاق نزنيم.

همه ما سزاوار روابطي کامل و رضايت بخش با همسر و فرزندانمان هستيم. بخاطر همين دوباره مي پرسيم:

براي اينکه رابطه اي که شما و فرزندانتان مستحق آن هستيد را داشته باشيد، چه کارهايي حاضريد انجام دهيد؟

هيچ پاسخ مشخصي براي اين سوال وجود ندارد اما اميدواريم پاسخي را پيدا کنيد که به شما براي مطابق کردن احساساتتان با رفتارهايتان کمک کند.

 

افزودن نظر


صفحه اصلی گوناگون بابافارس - سوالات زناشویی وجنسی بابافارس - علت به وجود آمدن طلاق عاطفی چیست