امروز: شنبه, 30 دی 1396
بابافارس - در زمان نامزدی چه رفتارهایی نداشته باشیم
نوشته شده توسط baran   

بابافارس - در زمان نامزدی چه رفتارهایی نداشته باشیم

دوران نامزدي در فرهنگ عامه به عنوان خوش ترين دوران زندگي جا افتاده است. دوراني که فلسفه به وجود آمدنش شناخت بيشتر است اما هيجان در آن غلبه دارد. بخشي از اشتباهاتي که در اين دوران اتفاق مي افتد و گاهي تا آخر عمر گريبانگير دو طرف مي شود، به خاطر همين هيجان زدگي هاست.

بخش ديگر اين اشتباهات فرهنگي است. بلاتکليف بودن يا اختلاف نظر فرهنگي دو خانواده در مورد دوران نامزدي بخشي از اين عوامل فرهنگي را تشکيل مي دهد. شايد شما در مقابل اشتباه بودن بعضي از اين موارد جبهه داشته باشيد، فقط با اين پيش زمينه اين مطلب را بخوانيد که هر کدام از اين اشتباه ها بعدها منجر به يک مشکل جدي در رابطه همسران شده که حالا در اين ليست قرار گرفته است.

1. خانواده ها؛ محدوديت نگذاريد!

حالا درست است که اين مقاله مال جوان هاست اما اين قسمت را مي توانيد بگذاريد در اختيار پدر و مادرهايي که نامزدها را بيش از حد محدود مي کنند؛ جوري که دو طرف حتي براي يک حرف زدن ساده خصوصي هم فرصت نداشته باشند.

محدوديت بيش از حد ايجاد کردن خانواده ها در دوران نامزدي باعث مي شود که دو طرف نتوانند نسبت به يکديگر شناخت کافي پيدا کنند. ضمن اينکه احترام به بلوغ فکري جوان ها ايجاب مي کند خانواده ها در اين مورد کمي بازتر عمل کنند. البته دخالت خانواده ها در اين مرحله اشتباه ترين اتفاقي است که مي تواند بيفتد.

2. رابطه نامزدي را جار نزنيد


يادتان باشد که هر چه رابطه نامزدي پنهان تر باشد و افراد کمتري از اقوام و آشنايان شما يا همسرتان از آن خبر داشته باشند، راحت تر مي توان از يکديگر جدا شد. هر چه اين رابطه بيشتر در چشم باشد، شما تعهد ناخواسته بيشتري به ادامه دادن آن داريد؛ مخصوصا در فرهنگ ما "من اجتماعي" پررنگ تر از "من فردي" است.

اين تعهد ناخواسته و پيچيده را همه شما احتمالا در موارد ديگري مثل انتخاب شغل، انتخاب رشته دانشگاهي يا هر تصميم مهم ديگر زندگي که ديگران زود از آن خبر شده اند احساس کرده ايد. در مهمترين تصميم زندگي يعني ازدواج، شما هر چه بيشتر رابطه را داد بزنيد، بيشتر در آن گير مي کنيد.

3. رفت و آمد زياد از حد نداشته باشيد

يادتان باشد که رفت و آمدها در دوران نامزدي بايد منظم و قانومند باشند. به هر حال شما مي خواهيد چيزي شبيه به زندگي واقعي را تجربه کنيد و در زندگي واقعي هم هر کسي بيش از حد براي طرف مقابلش وقت نمي گذارد! ضمن اينکه رفت و آمدها اگر خانواده ها را هم دربر گيرد موجب زحمت متقابل خانواده ها مي شود. اگر هم خودتان به تنهايي به خانه پدري فرد مورد نظر مي رويد، زياد رفتن به آنجا مي تواند هم موجب ناراحتي آنها و خجالت کشيدن خودتان شود. برويد و بشناسيد اما در حد معقول.

4. رابطه جنسي نداشته باشيد

مهمترين حريم و مرز دوران نامزدي رابطه جنسي است. تجربه نکردن رابطه جنسي به اين دليل توصيه مي شود که در صورتي که افراد احساس کردند مناسب يکديگر نيستند و لازم شد از هم جدا شوند، اين جدايي به راحتي انجام شود. در صورت برقراري رابطه جنسي هم پسر بيشتر احساس تعهد مي کند و هم دختر ناتواني بيشتري براي جدايي احساس مي کند. اين در فرهنگ کشور ما بسيار مهم است.

ضمن اينکه تفاوت هاي جنسيتي هم در اين مورد مهم هستند. معمولا پسرها دوست دارند که هر چه سريعتر رابطه جنسي با نامزدشان را تجربه کنند. براي آنها رابطه جنسي بيشتر فيزيولوژيک است تا عاطفي اما دخترها به محض اينکه با کسي رابطه جنسي برقرار کردند، به او از لحاظ عاطفي هم وابسته مي شوند. در واقع در رابطه جنسي دخترها رگه هاي عاطفي بسيار پررنگ هستند. همين تفاوت هم باعث مي شود که جدايي بعد از رابطه جنسي براي دخترها بسيار سخت تر باشد.

5. از طرف مقابلتان بت نسازيد

وقتي از طرف مقابل بت مي سازيم و او را موجودي بي عيب و نقص و مقدس تصور مي کنيم، خودمان را فراموش مي کنيم و فکر مي کنيم در مقابل اين انسان برتر هيچ هستيم! ولي او هم مثل ما آدم است؛ با همه خصوصيت هاي خوب و بد يک آدم؛ مثل خود ما. بنابراين طرف مقابل را بايد آنطور که هست و با همه خوبي ها و بدي هايش ببينيم و بعد، هر تصميمي که خواستيم بگيريم. البته اينکه طرف مقابلمان را بي نقص تصور کنيم، مي تواند دلايل روانکاوانه عجيب و غريبي داشته باشد و بي نقص بودن طرف مقابل يکجورهايي به رخ کشيدن سليقه خودمان به خودمان است؛ يعني اين معنا را مي دهد که من آنقدر آدم والايي هستم که به کمتر از موجود بي نقص راضي نمي شوم. حواستان به اين مکانيسم هاي دفاعي گول زننده باشد.

6. عشقتان را تحميل نکنيد

اگر احساس کنيم کسي مي خواهد خودش را به ما تحميل کند، چه مي کنيم؟ اولين واکنش ما "فرار کردن" از دست اوست؛ بنابراين به جاي "تحميل کردن" خودمان به طرف مقابل، خيلي عادي رفتارت کنيم؛ نه آنقدر بي اعتنا و نه آنقدر احساساتي که او را پشيمان کنيم و فراري بدهيم؛ خودمان باشيم و بگذاريم گذر زمان و رفتار منطقي هر دوي ما عشق و علاقه پايدار و محکمي را بينمان ايجاد کند؛ عشق هر دوي ما، عشق و علاقه پايدار و محکمي را بينمان ايجاد کند؛ عشق ناشي از يک حس خوب معمولا کساني که شخصيت نمايشي دارند اينگونه رفتار مي کنند؛ يعني مي خواهند هميشه احساساتشان در چشم طرف مقابل باشد و با او اغواگرانه حرف مي زنند. اگر واقعا يکي از نامزدها هميشه و در مورد همه آدم ها اينگونه رفتار مي کند مراجعه به روانشناس الزامي است. البته اين قضيه مي تواند فرهنگي هم باشد؛ يعني چون در فرهنگ ما دوره نامزدي دوره شيرين و شيرين ترين دوره ها تعريف شده است، پس ما حتما بايد احساساتمان را به يکديگر به شدت نشان دهيم.

7. خودبزرگ بين نباشيد

نقطه مقابل بزرگ بيني طرف مقابل، خود بزرگ بيني است. اطمينان و اعتماد بيش از حد به خود، بين نامزدها فاصله مي اندازد و نمي گذارد احساسات يکديگر را درک کنيم. از طرفي گاهي وقتي دچار خودبزرگ بيني مي شويم، نمي توانيم يا بهتر بگوييم، عمدا نمي خواهيم احساساتمان را به طرف مقابل نشان بدهيم و همين "فاصله" به تدريج باعث دوري و سپس جدايي مي شود. اين قضيه هم مي تواند به دليل همان باورهاي غلط فرهنگي باشد "ناز کردن باعث عزيز شدن مي شود". در واقع اينگونه نيست. لااقل در قرن بيست و يکم ديگر اينگونه نيست! خودبزرگبين حتي اگر به قصد ناز کردن باشد، باعث مي شود که فضايي فراهم شود که همه چيز حول خودمحوري شما مي چرخد. اينگونه ديگر نه فرصت شناخت عميق پيش مي آيدو نه رابطه عاطفي سالم شکل مي گيرد.

8. دروغ نگوييد و تظاهر هم نکنيد

دروغ گفتن و تظاهر کردن بي فايده است، چون طرف مقابل به راحتي احساس ما را مي فهمد. بنابراين "صداقت" اولين و مهمترين نکته براي شروع يک زندگي مشترک و سالم و موفق است. حتي اگر صداقت ما باعث قطع پيوندمان در همان دوران نامزدي شود نبايد بترسيم؛ چون مطمئنا رابطه معيوب بوده و دير يا زود اين رشته پاره مي شده است. هر چه فضا بازتر باشد و ما بتوانيم خود واقعيمان را به نامزدمان نشان دهيم، در زندگي آينده راحت تر خواهيم بود. اين خود واقعي هم نقاط منفي و هم مثبت شخصيت ما را دربر مي گيرد.

9. رازهاي شخصي تان را افشا نکنيد

البته دروغ نگفتن به اين معني نيست که لازم است ما ريز و درشت زندگي مان را براي نامزدمان بگوييم. بسياري از رازها هستند که فقط ما يک طرف آنها هستيم و آشکار کردنش براي همسرمان تبعاتي براي نفر سوم دارد، ضمن اينکه خيلي از رازها را آشکار کردن فقط باعث سوء تفاهم مي شود و رابطه را بيشتر به هم مي ريزد. سوالي که بسياري از نامزدها از روانشناسان خانواده مي پرسند اين است که آيا ما بايد در مورد روابط قبلي خودمان همه چيز را به نامزدمان بگوييم. جواب روانشناسان يک نه با شرط و شروط است. آنها مي گويند که لازم نيست از تمام جزييات رابطه قبلي شما خبردار شود. اگر او سوالي پرسيد مي توانيد بگوييد که کساني بوده اند اما مهم اين است که الان تو در زندگي من هستي و من به تو متعهدم. در واقع ما در زندگي گذشته تعهدي به هم نداشته ايم که حالا بخواهيم رابطه هامان را براي هم رو کنيم.

10. رابطه و زندگي خودتان را با ديگران مقايسه نکنيد


خيلي از ما عادت کرده ايم زندگي و روابط شخصي مان را با رابطه و زندگي ديگران مقايسه کنيم و به دنبال اين مقايسه هم يا از طرف مقابل توقع هاي خاصي داشته باشيم يا انتقام ناکامي هاي قبليمان را از نامزدمان بگيريم! مقايسه کردن را فراموش کنيم و به خاطر بسپاريم که رابطه هر کدام از ما منحصر به فرد است و مثل خود ما و رفتارهاي ويژه خود ما هستند. متاسفانه مقايسه کردن ها مخصوص در خانم ها مي تواند از همان اول تخم کينه را در دل طرف مقابل بکارد.

به عنوان مثال کسي که از نامزد شاغلش مي خواهد که وقت بيشتري برايش بگذارد به اين دليل که فلان کس وقت بيشتري براي نامزدش مي گذارد. اين مقايسه ها معمولا بدون در نظر گرفتن سن، وضعيت شغلي، وضعيت مالي، وضعيت تحصيلي و وضعيت فرهنگي طرف مقابل صورت مي گيرد.

ضمن اينکه مقايسه کردن هاي اين شکلي باعث مي شود که نامزد شما (که او هم در حال بررسي شماست) به اين نتيجه برسد که با آدم بي انصافي نامزد کرده است و همين مقدمه جدايي را فراهم آورد. در نهايت اينکه اين مقايسه ها ممکن است بتواند در دوران نامزدي رفتار نامزدتان را موقتا عوض کند و او به خاطر شما دست به کارهايي بزند اما ناخواسته بودن اين کارها هم طعم تلخي را در ذهن او به جا خواهد گذاشت و هم کمکي به هدف نامزدي يعني شناخت بيشتر نمي کند

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی گوناگون بابافارس - دانستنیهای ازدواج و نامزدی بابافارس - در زمان نامزدی چه رفتارهایی نداشته باشیم