امروز: دوشنبه, 29 آبان 1396
علت بروز رفتار های خشن چیست
شنبه ، 24 آبان 1393 ، 20:28

علت بروز رفتار های خشن چیست

تا زمانی که قانون و مقررات تصویب شده از سوی هر دو قطب جامعه یعنی مردم و مسئولان رعایت نشود امکان رشد و پیشرفت جامعه غیرممکن می شود و روز به روز آسیب های اجتماعی در این نوع جوامع افزایش می یابد.

خشم به عنوان یکی از احساسات اصلی انسان زمانی اتفاق می افتد که فرد احساس کند زمانی حقش توسط دیگران ضایع شده باشد که البته ممکن است این احساس واقعی یا غیر واقعی باشد اما در هر صورت هر چه فرد در جامعه احساس خشم کند، رفتارهای خشونت آمیز و غیر منطقی توسط آن فرد در جامعه افزایش می یابد.

احساس خشم انسان به شکل های مختلف نظیر افسردگی، گوشه گیری، کم حرفی، داد زدن، عصانیت، فحاشی، پرخاشگری و غیره بروز می کند و باید با راهکارهای تشویقی و مهارتی خشم خود را کنترل کنند و در راهکار تشویقی کنترل خشم، باید سعی شود این احساس با رفتارهایی نظیر دعا کردن، راز نیایش و ورزش کنترل شود.

کنترل خشم توسط خود افراد مهارتی است که باید بصورت های مختلف به افراد آموزش داده شود بطوریکه در بسیاری از مواقع افراد با راهکار مقابله با خشم نظیر ورزش کردن، آشنا نیستند در این زمینه لازم است مسئولان و سیستم های آموزشی در سطح جامعه به این باور برسند که مهارت های کنترل خشم آموزشی است نه ذاتی.

از دیدگاه روانشناسی رفتارهای پرخاشگرانه افراد در جامعه کاملا بصورت مستقیم و غیر مستقیم به دیگران سرایت می کند. در واقع زمانی که فردی می بیند کسانی که در جامعه رفتارهای پرخاشگرانه دارند راحتر از دیگران به اهداف خود می رسند در نتیجه ناخودآگاه به سمت این نوع رفتارها کشانده می شوند که متاسفانه در حال حاضر بیشتر رفتارها در جامعه پرخاشگونه و با اعمال خشونت اتفاق می افتد.

مکانیزم دفاعی یا جابجایی از مرسوم ترین شیوه های بروز در مقابله با خشم

متاسفانه زمانی که افراد احساس می کنند نمی توانند در جامعه از راه های مرسوم و معقول به حق خود برسند، در نتیجه با رفتارهای پرخاشگرانه به خود یا به اطرافیان خود آسیب می رساند. در واقع این حالت بروز خشم در صورتی روی می دهد که فرد این قدرت را ندارد به منبع و منشا اصلی خشم آسیب برساند در نتیجه بصورت ناخودآگاه تصمیم می گیرد به جای آسیب به منشا اصلی خشم با رفتارهایی مثل خود زنی، خود کشی به خود یا دیگران آسیب برساند و خشم خود را به شکلی که تبعات کمتری داشته باشد، خالی می کند.

دیدن صحنه های خشن نظیر اعدام و لذت بردن از آن در جامعه منشا روانی دارد

دیدن صحنه های خشن نظیر اعدام، کتک زدن، تجاوز، دعوا و غیره توسط افراد در جامعه ریشه روانی دارد در واقع یکی از دلایل افرادی که سر صحنه اعدام و مجازات یک فرد حاضر و از دیدن آن صحنه لذت می برد نشان دهنده این است که افراد می خواهند به طریقی خشم درونی خود را به نوعی خالی کنند و افراد عادی به راحتی حاضر نمی شوند در این نوع صحنه ها حاضر شوند.

قانون مداری و پایبندی به قانون مهم ترین راهکار کنترل خشونت در جوامع اسلامی

علاوه بر اینکه در جوامع پیشرفته برای افراد قانون گریز قوانین سفت و سختی در نظر گرفته شده است با توجه به گسترش و توسعه خدمات مشاوره ای، روانشناسی و روانپزشکی مهارت های کنترل خشم در این جوامع به افراد به عنوان یک فن یادگرفتنی آموزش داده می شود در حالی که در کشورهای توسعه نیافته هنوز مراجعه به مراکز روانشناسی بیماری یا انگ شمرده می شود.

راهکارهای کنترل خشم باید به عنوان یک مهارت آموزش داده شود

خشم و پرخاشگری به خودی خود منفی نیست اما شیوه تخلیه آن باید صحیح و علمی باشد یعنی اگر فردی از کودکی بداند که حق ندارد نسبت به هیچ کسی خشونت بورزد، در جامعه هم بدون شک نسبت به دیگران خشونت نخواهد ورزید. در واقع خشونت در سطح اجتماع زمانی افزایش می یابد که در خانواده مهارت های کنترل خشم به فرزندان آموزش داده نشود، مهارت کنترل خشم یا پرخاشگری باید از کودکی به بچه ها آموزش داده شود تا در بزرگسالی بتوانند از خشونت ورزیدن نسبت به دیگران اجتناب کنند.

ماوی

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خوانان >تفسیر و نقد قوانین علت بروز رفتار های خشن چیست