امروز: شنبه, 28 بهمن 1396
شرح جدولی حقوق مدنی ماده
نوشته شده توسط بابافارس   
چهارشنبه ، 6 مرداد 1395 ، 18:10

شرح جدولی حقوق مدنی ماده 1

‌مقدمه ‌در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم :  ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت‌پنج روز آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر‌نماید.(اصلاحی تاریخ1370/8/14)

 

‌تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف‌است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.(اصلاحی تاریخ1370/8/14)

موضوع نکات
موضوع ماده امضاء و دستور ابلاغ قانون
مفهوم قانون ( در معنای عام و در معنای خاص معنای عام: کلیه مقرراتی که توسط  مراجع صلاحیت دار وضع شده و واضع آن می تواند دولت - بخشنامه آیین نامه باشد
معنای خاص :مقرراتی که ناشی از اعمال قوه مقننه است . طبق اصل 58 قانون اساسی ، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس  از طی مراحلی که در اصول بعد می آید ، برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضاییه ابلاغ می گردد
وضع قانون متضمن چند مرحله است 1- تصویب قانون - 2 امضای قانون - انتشار قانون 4- گذشت مدت
امضای رئیس جمهور به معنی اعلام رسمی تصویب قانون < مطابق قانون اساس است و طبق قانون قابل اجراست
لزوم امضای قوانین چیست امضای قوانین توسط رئیس جمهور ناشی از اصل جدایی قوه مقننه از قوه مجریه است زیرا قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمیتواند اجرا نماید یا دستور اجرا دهد رئیس جمهور باید فرمان اجرا صادر کند.
مدت امضاء و در صورت استنکاف ( خودداری) از امضاء امضای مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی توسط رئیس جمهور ظرف مدت 5 روز است و چنانچه رئیس جمهور ظرف این مدت اقدام نکند به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ، روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف 72 ساعت (3 روز) چاپ و منتشر کند

انتشار قانون

گذشت زمان

قانون در روزنامه رسمی انتشار می یابد

قاعده کلی بر این است که قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا می باشند مگر اینکه در خود قانون ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد

 

محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر
صفحه اصلی حقوق خوانان آموزشی پیام نور شرح جدولی حقوق مدنی ماده