امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
خود آزمایی معاونت در قتل مباشرت و تسبیب در قتل خطایی)
دوشنبه ، 27 بهمن 1393 ، 21:26

معاونت در قتلخود آزمایی معاونت در قتل مباشرت و تسبیب در قتل خطایی


سوال: (الف) به قصد کشتن (ب)شبانه وارد اتاق وی شده و داروی کشنده ای را داخل لیوان آبی که بالای سر (ب) بوده است می ریزد تا با نوشیدن آن کشته شود.اما نصف شب فرزند 5 ساله (ب) آن لیوان آب را می نوشد و پس از ساعاتی فوت میکند . ..


 

سوال: (الف) به قصد کشتن (ب)شبانه وارد اتاق وی شده و داروی کشنده ای را داخل لیوان آبی که بالای سر (ب) بوده است می ریزد تا با نوشیدن آن کشته شود.اما نصف شب فرزند 5 ساله (ب) آن لیوان آب را می نوشد و پس از ساعاتی فوت میکند . پزشکی قانونی از نامبرده معاینه بعمل میآورد و علت فوت را مسمومیت با داروی کشنده تشخیص داده و جواز دفن صادر میکند .

 

موضوع بر اثر شکایت آقای (ب) تحت پیگرد واقع شده و (الف) به دستور مقام قضایی دستگیر میگردد.نامبرده در بازجویی اظهار نموده است که به هیچ وجه قصد کشتن فرزند (ب) را نداشته است و از این پیشآمد بسیار متاثر است .وکیل نامبرده نیز در دفاعیات  خود اظهار می نماید  که موکل اینجانب به قصد کشتن (ب) مبادرت به ریختن داروی کشنده  در لیوان آب  نموده است . چون اقدام غیر مستقیم ایشان منتهی به مرگ (ب) نشده است  بنابراین اتهام انتسابی به وی قتل عمدی نیست .رئیس دادگاه، اقدام (الف) را قتل عمدی میداند،زیرا معتقد است که
وجود قصد کشتن (ب)از ناحیه (الف) با ریختن داروی کشنده و قرار دادن آن در بالای سر (ب) با اینکه فرزند خردسالش آن را نوشیده و فوت کرده است .
چون قتل به تسبیب صورت گرفته است ، تاثیری در تغییر ماهیت فعل مجرمانه (الف) ندارد بدین لحاظ پرونده به دلیل تجدید نظر خواهی متهم و کیل مدافع ، در دیوان عالی کشور مطرح و تحت رسیدگی است .
اکنون شما بعنوان رئیس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در شعبه دیوان عالی کشور :

اولا: آیا نظر رئیس دادگاه یا مدافعات وکیل متهم را صحیح میدانید و چرا ؟

ثانیا: ضمن انشای رای صحیح ، فرق قتل به مباشرت و تسبیب را هم شرح دهید .

پاسخ: قبل از ارائه  پاسخ لازم است پیرامون قتل عمد توضیحاتی داده شود.

قانونگذار مجازات اسلامی ، بجای ارائه تعریف از قتل  عمد مبادرت به بیان مصادیق آن نموده که بند "الف" آن همواره در خصوص این است که آیا اشتباه در  هویت مجنی علیه باعث خروج قضیه از دایره عمد میگردد یا نه ،که موجب دو نظریه  کاملا متفاوت شده است  به نحوی که عده ای را عقیده بر خروج قضیه از دایره عمد در صورت اشتباه در هدف و عده ای  دیگر خلاف آنرا اظهار نموده اند ، و معتقدین به نظریه اول در راستای تقویت آن ، به ماده (296) قانون یاد شده که مقرر میدارد" در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود " استناد می نماید .
بطوری که با فرض اختیار ، ماهیت فعل مجرمانه شخص (الف) قتل خطائی نسبت به کودک 5 ساله و شروع به جرم قتل عمد موضوع ماده (613) قانون تعزیرات اسلامی نسبت به شخص (ب) خواهد بود .
در صورتی ک ماهیت جرم معنونه قتل عمد خواهد بود که با توجه به متون قانونی ، عقیده اول صائب تر بنظر میرسد و در خصوص تفاوت قتل به مباشرت و تسبیب نیز با توجه به منصوص بودن آنها طی مادتین (317) و (318) قانون مجازات اسلامی از بیان مجدد خودداری می شود .

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر
صفحه اصلی حقوق خوانان خود آزمایی های قضایی خود آزمایی معاونت در قتل مباشرت و تسبیب در قتل خطایی)