امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
نمونه خودآزمایی - قتل بر اثر تیراندازی خطای محض
نوشته شده توسط بابافارس   
شنبه ، 4 مرداد 1393 ، 17:27

نمونه خودآزمایی - قتل بر اثر تیراندازی خطای محض

سوال : آقایان (الف )و (ب) ب قصد کشتن (ج)با استفاده از سلاح کمری رولوری که قبلا (الف)بدین منظور تهیه کرده بود ، اقدام مینماید .بدین شرح ک بدوا(ب) به نزد (ج) رفته و با حیله و نیرنگ اورا به عنوان تفریح و هوا خوری به خارج از شهر  و در محلی ک قبلا (الف)در آنجا در انتظار بود

 

سوال : آقایان (الف )و (ب) ب قصد کشتن (ج)با استفاده از سلاح کمری رولوری که قبلا (الف)بدین منظور تهیه کرده بود ، اقدام مینماید .بدین شرح ک بدوا(ب) به نزد (ج) رفته و با حیله و نیرنگ اورا به عنوان تفریح و هوا خوری به خارج از شهر  و در محلی ک قبلا (الف)در آنجا در انتظار بود ، میبرد. به محض ورود به آن محل ،(ب) بعنوان تهیه مواد خوراکی، (ج) را در آنجا تنها میگذارد. در این اثنا (الف)دو تیر پیاپی  به طرف (ج) شلیک میکندولی تیر او از بالای سر (ج)عبور کرده و ب شخص (ب) که در آن حوالی بوده اصابت میکند و او را از ناحیه شکم مجروح کردهو قبل از رساندن ب بیمارستان فوت میکند. موضوع از طرف پاسگاه انتظامیتحت پیگرد واقع میشود و آقایان (الف) و (ج) دستگیر شدهو پرونده ب نزد مقام قضایی فرستاده میشود.
با توجه به صورت مسئله اگر شما رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده باشید :

اولا : عناوین مجرمانه آقایان (الف) و (ب)را با ذکر مواد قانونیمربوط معین نمایید .
ثانیا:نوع اتهام انتسابی به آنان را از مصادیق چه جرمی میدانیدو چه مجازاتی برای آنها پیشنهاد  میکنید؟


پاسخ:

اتهام (الف)در مورد کشتن (ب)قتل خطئی محضو از مصادیق ماده(296)قانون مجازات اسلامی میباشد .و از نظر تیر اندازی به (ج)شروع به قتل عمدی و از مصادیق ماده (613)قانون مذکور است و در مورد تهیه اسلحه موضوع از مصادیق ماده (2)قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهماتو قاچاقچیان مسلح مصوب26/11/1350 میباشد.
عمل آقای (ب)معاونت در شروع به قتل آقای (ج)و از مصادیق مواد (613)(726)قانون فوق است.
اما چون وی فوت شده قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر
صفحه اصلی حقوق خوانان خود آزمایی های قضایی نمونه خودآزمایی - قتل بر اثر تیراندازی خطای محض