امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
خود آزمایی معاونت در قتل مباشرت و تسبیب در قتل خطایی)
دوشنبه ، 27 بهمن 1393 ، 21:26

معاونت در قتلخود آزمایی معاونت در قتل مباشرت و تسبیب در قتل خطایی


سوال: (الف) به قصد کشتن (ب)شبانه وارد اتاق وی شده و داروی کشنده ای را داخل لیوان آبی که بالای سر (ب) بوده است می ریزد تا با نوشیدن آن کشته شود.اما نصف شب فرزند 5 ساله (ب) آن لیوان آب را می نوشد و پس از ساعاتی فوت میکند . ..


 

 
خودآزمایی معاونت در قتل قتل با استفاده از سم
پنجشنبه ، 25 دی 1393 ، 11:42

خودآزمایی معاونت در قتل با استفاده از سم

سوال: آقای (الف)با استفاده از داروی کشنده که قبلا توسط (ج)در اختیار او قرار گرفته ، قصد کشتن (ب) را داشته است.بدین منظور با دوستش آقای (د)قضیه را در میان میگذارد .مشارالیه نیز به نزد (ب) رفته و با توسل به حیله و نیرنگ او را سوار خودروی خود کرده و به اتفاق به منزل (الف)وارد میشوند.

 
مشاجره و زد و خورد گروهی منجر به قتل
چهارشنبه ، 16 مهر 1393 ، 21:57

دعوا خیابانیمشاجره و زد و خورد گروهی منجر به قتل

اگر شما قاضی این پرونده بودید چه می کردید سوال: بین اقایان (الف) (ب) (ج) و (د)به علت اختلاف ملکی ، مشاجره و زدو خوردی روی میدهد.در نتیجه این مشاجره آقای (ب) بعلت شدت صدمات  وارد شده به سرش فوت میکند و پرونده امر تحت پیگرد واقع شده ، اما در جریان تحقیقات مقدماتی ،مرتکب اصلی قتل شناخته نمیشود

 
قتل در اثر اشتباه در تشخیص هدف
پنجشنبه ، 23 مرداد 1393 ، 21:59

قتل در اثر اشتباه در تشخیص هدف

سوال؟آقایان (الف) و (ب)از مامورین زحمتکش اداره آگاهی،در حین ماموریت جهت دستگیری سارقین مسلح با آنان درگیر میشوند .در موقعیتی خاص یکی از از سارقین با چاقو ی ضامن دار ضربه ایی به شکم آقای  (الف) فرو میبرد ،و مترصد وارد کردن ضربه بعدی بوده ک آقای (ب)دست به اسلحه برده تا دست سارق را نشانه و مورد هدف قرار دهد که به علت در گیری (الف)با سارق مسلح و جابجایی آنها ،گلوله به آقای (الف)اصابت کرده و به دلیل خونریزی شدید منجر به کشته شدن وی میگردد .

 
نمونه خودآزمایی - قتل بر اثر تیراندازی خطای محض
نوشته شده توسط بابافارس   
شنبه ، 4 مرداد 1393 ، 17:27

نمونه خودآزمایی - قتل بر اثر تیراندازی خطای محض

سوال : آقایان (الف )و (ب) ب قصد کشتن (ج)با استفاده از سلاح کمری رولوری که قبلا (الف)بدین منظور تهیه کرده بود ، اقدام مینماید .بدین شرح ک بدوا(ب) به نزد (ج) رفته و با حیله و نیرنگ اورا به عنوان تفریح و هوا خوری به خارج از شهر  و در محلی ک قبلا (الف)در آنجا در انتظار بود

 
قتل در اثر ظن به روابط نامشروع همسر
يكشنبه ، 15 تیر 1393 ، 21:22

قتل در اثر ظن به روابط نامشروع همسر
سوال:شخص (الف)مظنون به داشتن رابطه نامشروع غیر از مواقعه با همسر آقای (ب) بوده است . او شبانه به درب منزل (ب) رفتهبا مشاهده و حضور (الف)در آن موقع شب مظنونینش بیشتر میشود  و ضمن درگیری با وی ، با چاقویی که به همراه داشته  چند ضربه به گردن (الف) وارد میکند.

 


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر
صفحه اصلی حقوق خوانان خود آزمایی های قضایی