امروز: دوشنبه, 29 آبان 1396
دانلود جزوه جرم شناسی استاد بنی نعمه
شنبه ، 18 بهمن 1393 ، 20:46

جرم شناسیدانلود جزوه جرم شناسی استاد بنی نعمه

بررسی علل و عموامل پدیده جنایی و راهکار مبارزه با آن و راههای مداوای این مورد که چرا سرقت صورت می گیرد چرا خیانت در امانت زیاد شده و ریشه های آن جرم و مداوای آن است و سیر تحول جرم شناسی  مانند سایر رشته های علمی، با عقاید مختلف  شروع و با پیشرفت علوم دیگر سیر تکامل تریجی داشته است ..

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خوانان بابافارس - جزوه های حقوقی دانلود جزوه جرم شناسی استاد بنی نعمه