امروز: يكشنبه, 01 بهمن 1396
نحوه تشکیل جلسه در وقت فوق العاده جهت صدور رأی

جلسه دادرسینحوه تشکیل جلسه در وقت فوق العاده جهت صدور رأی


بسمه تعالی ، بتاریخ ........ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه ..... دادسرا/ دادگاه .... بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ؛ ملاحظه میشود پرونده معد صدور رأی است دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده ختم ( رسیدگی / دادرسی / رسیدگی در این مرجع .......

 

 

 
کار ورزی اجرای احکام مدنی- مطالبه وجه

کار اموزیکار ورزی اجرای احکام مدنی- مطالبه وجه


اجرائیه ای به اجرای احکام واصل که به کلاسه 84 /94 ثبت شده است و در ان محکوم له آقای سعید و محکوم علیهم ناصر عذرا –زهرا – مریم  می باشند که در ان محکوم علیهم به موجب دادنامه شماره 240 -25/ 3/ 84 محکوم به پرداخت مبلغ 89500000ریال و مبلغ 75000 تومان بابت خسارات دادرسی و..

 
گزارش پرونده توهین و تخریب و ایراد ضرب
چهارشنبه ، 19 شهریور 1393 ، 16:25

گزارش پرونده توهین -تخریب و ایراد ضرب

در قوانین جمهوری اسلامی شخصیت معنوی افراد  جایگاه ویژه ای دارد و توهین به این شخصیت جرم محسوب می شود لذا برای جلوگیری از ریختن ابروی افراد جامعه قانون گذار محازاتی را برای افرادی که به حیثست و شخصیت سایر افراد جامعه خدشه وارد می کنند در نظر گرفته است

 
کارآموزی تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح
سه شنبه ، 4 شهریور 1393 ، 17:35

کارآموزی تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح

نام مجتمع قضایی و شعبه دادگستری شهرستان ایران دفتر شعبه اول حقوقی/پرونده کلاسه 0000از دفتر واصل و مورد ملاحظه قرار گرفته است دراین پرونده که منتهی به صدور حکم گردیده ، خوانده دعوی در مهلت مقرر قانونی به دادنامه صادره اعتراض نموده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است

 
گزارش پرونده تصادف - نحوه رسیدگی به پرونده تصادف جرحی چگونه است
چهارشنبه ، 29 مرداد 1393 ، 17:57

گزارش پرونده تصادف - نحوه رسیدگی به پرونده تصادف جرحی چگونه است
رانندگی پرخطر به هر دلیل که باشد ممکن است منجر به وقوع صدمات بدنی شود. قانون‌گذار برای مرتکبین این تصادفات ، علاوه بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی را نیز پیش‌بینی کرده است که نوع و میزان مجازات بستگی به نظر کارشناس پرونده و تعیین میزان تقصیر راننده دارد. در ادامه به بررسی  پرونده‌ای در این باره می‌پردازیم.

 
گزارش پرونده - صدور چک بلا محل
يكشنبه ، 19 مرداد 1393 ، 21:58

گزارش پرونده - صدور چک بلا محل

شركت تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين به عنوان شاكي با ارایه كپي برابر با اصل يك فقره چك و گواهي عدم پرداخت بانك محال‌عليه شكوایيه‌اي را با ابطال تمبر غير مالي تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌کند.

 
کارورزی پرونده و رسیدگی به جرم خیانت در امانت
يكشنبه ، 29 تیر 1393 ، 16:28

کارورزی پرونده  و رسیدگی به جرم خیانت در امانت
جرم خیانت د‌‌ر امانت به این معناست که شخصی به امانت مالی را از د‌‌یگری تحویل می‌گیرد‌‌ تا آن را بعد‌‌ا بازگرد‌‌اند‌‌ه یا به مصرف معینی برساند‌‌. اما برای خود‌‌ تصاحب یا استفاد‌‌ه کرد‌‌ه یا آن را تلف و مفقود‌‌ می‌کند‌‌. د‌‌ر اد‌‌امه به بررسی برخی از این ابعاد‌ این جرم د‌ر قالب بازخوانی یک پروند‌ه می‌پرد‌‌ازیم.

 
دانستنیهای رسیدگی به دادخواست تغییر نام کوچک
شنبه ، 21 تیر 1393 ، 18:44

دانستنیهای رسیدگی به دادخواست تغییر نام کوچک
هنگام تولد هر شخص، والدين او نامي را براي او انتخاب مي‌كنند. بنابراين امكان تعيين نام فرد توسط خود او وجود ندارد. تنها در مواردي استثنايي و در صورت دارا بودن شرايط قانوني، شخص مي‌تواند به استناد زننده و زشت بودن نام خود يا تعارض نام وي با موازين و فرهنگ ايراني و اسلامي از دادگاه تقاضاي تغيير نام وي به نام دلخواهش را كند. در ادامه به بررسي یک پرونده با موضوع تغيير نام كوچك مي‌پردازيم.

 
کار آموزی - دفتر شعبه حقوقی
سه شنبه ، 17 تیر 1393 ، 17:12

کار آموزی - دفتر شعبه حقوقی

پرونده کلاسه 100 ز مسیر دفتر واصل، ملاحظه میگردد دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان به دفتر ارائه و ازآنجائیکه دفتر ملکف است پس از وصول ودرخواست نسبت به ثبت و تکمیل آن اقدام و جهت صدور دستور قضایی به نظر قاضی رسیدگی کننده برساند

 
نحوه رسیدگی به نحوه مطالبه وجه سفته
نوشته شده توسط بابافارس   

نحوه رسیدگی به نحوه مطالبه وجه سفته
موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام ديگر اين سند تجارتي، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. سفته علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مبلغي تاديه با تمام حروف باشد. گيرنده وجه و تاريخ پرداخت نيز بايد در سفته قيد شود.

 


صفحه 1 از 4
صفحه اصلی حقوق خوانان گزارش جریان رسیدگی به پرونده