امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
دانستنیها و آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1393

دانستنیها و آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1393

کارشناسی ارشد ناپیوسته ( فوق لیسانس ) سال 1393 مجموعه حقوق  شامل حقوق بین الملل- حقوق جزا و جرم شناسی- حقوق خصوصی- حقوق عمومی- حقوق تجارت بین المل- حقوق ثبت اسناد واملاک- معارف اسلامی و حقوق گرایش خانواده- فقه و حقوق جزا- فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی- حقوق مالی- اقتصادی

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خوانان نمونه سوالات امتحانی حقوق دانستنیها و آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1393