امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
از آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز بیشتر بدانید

Hddk khli rh]hr ;hghاز آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز بیشتر بدانیداین آیین نامه در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ به تصویب وزارتخانه های بهداشت و درمان، صنعت و معدن و وزارت کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا رسیده است. مستند قانونی این آیین نامه ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به شرح زیر می باشد: ماده ۲۷ـ هر شخص حقیقی


 

آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون قاچاق کالا و ارز

این آیین نامه در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ به تصویب وزارتخانه های بهداشت و درمان، صنعت و معدن و وزارت کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا رسیده است.

مستند قانونی این آیین نامه ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به شرح زیر می باشد:

ماده ۲۷ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف (اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۲۱) – قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، فرآورده‌ های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می ‌باشد.
ب – در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌ های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌ کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این‌ صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می ‌باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۲۱) – ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می ‌باشد.
تبصره ۲ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

افزودن نظر


صفحه اصلی پایگاه قوانین سایر قوانین (متفرقه ) از آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز بیشتر بدانید