امروز: دوشنبه, 29 آبان 1396
از قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر بدانید
شنبه ، 28 ارديبهشت 1392 ، 22:42

از قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر بدانید

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه اول اردیبهشت 1392 در دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساس تصویب گردید و پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایش آن به مدت 5 سال در تاریخ 1392/2/11 به تایید شورای نگهبان رسید

 

افزودن نظر


صفحه اصلی پایگاه قوانین مجموعه قوانین جزایی از قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر بدانید