امروز: شنبه, 30 دی 1396
پایگاه قوانین
رای وحدت رویه رسيدگي به موضوع نسب توسط دادگاه صالح
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه رسيدگي به موضوع نسب توسط دادگاه صالح

رأي وحدت رويه شماره 1678 مورخ 23/10/1329 با توجه به اين كه صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبي است و ماده (362) قانون امور حسبي دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصديق انحصار وراثت مرجع رسيدگي و صدور حكم قرار داده است بنابراين در مواردي كه اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض بر تصديق حصر وراثت مبتني و متوقف بر رسيدگي به موضوع نسب باشد رسيدگي به موضوع نسب هم با همان دادگاهي است كه به اعتراض رسيدگي مي‌نمايد..

بابا فارس

 
رای وحدت رویه مصاديق عسروحرج
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه مصاديق عسروحرج

اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسروحرج است :راي شعبه 30 ديوان عالي كشور (( با توجه به اقرار زوج به اين كه قدرت مالي نداردكه بتواند مخارجه زوجه ومسكن براي او تهيه كند مورد از مصاديق ماده 1129 قانون مدني مي باشد، مضافا" براين كه در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرايط ضمن عقد كه به امضاي زوجين رسيده تحقق پيدا كرده و با استعلام از مدت محكوميت زوج احيانا" بند 6 نيز تحقق پيدا مي كند

 

 
رای وحدت رویه حل اختلاف بين بازپرس و دادستان
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است..

 
رأي وحدت رويه شماره 709 مورخ 1/11/87
نوشته شده توسط بابافارس   

رأي وحدت رويه  صلاحیت دادگاه کیفری استان شماره 709

صلاحیت دادگاه کیفری استانبر اساس رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور ‌تعيين شد: صلاحيت دادگاه کيفري استان در رسيدگي به جرايم متعدد.جلسه هيئت عمومي ديوان ‌عالي کشور موضوع پرونده وحدت‌رويه 86/28 به رياست آيت‌ الله مفيد، رئيس ديوان‌ عالي و با حضور آيت‌ الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب ديوان عالي کشور صبح سه‌شنبه اول بهمن 1387 برگزار گرديد.

 
رای دیوان عدالت در ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات
نوشته شده توسط بابافارس   
يكشنبه ، 21 فروردين 1390 ، 17:44

رای دیوان عدالت در ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

الف - حکم مقرر در ماده 13 قانون مطبوعات متضمن تفویض مسئولیت بررسی صلاحیت متقاضیان امتیاز نشریه و مدیر مسئول آن ظرف 3 ماه از تاریخ دریافت تقاضا و اعلام رد یا تایید صلاحیت آنان به وزیر ارشاد است . و حسب قسمت آخر ماده مذکور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیئت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند .

 


صفحه 8 از 8
صفحه اصلی پایگاه قوانین