امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
دانستنی های مطالبه نفقه معوقه
يكشنبه ، 22 تیر 1393 ، 17:25

دانستنی های مطالبه نفقه معوقه
با بسته شدن عقد نکاح، بین  زن و شوهر برخی حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی  ایجاد خواهند شد یکی از مهمترین حقوق مالی  که برای زن ایجاد می شود نفقه چیست : معمولا همه خانواده ها با مقوله نفقه آشنایی دارند ولی مختصری توضیح را لازم می دانم .

طبق قانون مدنی ایران ، نفقه عبارت است از «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» به عبارتی نفقه هزینه زندگی به حساب می‌آید. برای بررسی بیشتر به توضیح پرونده‌ای با موضوع مطالبه نفقه معوقه اقدام کرده ایم  لذا بعد از مشکلات و مشاجره های که در زندگی زناشویی بوجود می آید معمولا دو مورد بیشتر مورد دعوای طرفین قرار می گید که اولی مهریه است و دومی نفقه الان با مهریه کاری نداریم و به بحث نفقه معوقه می پردازیم

نفقه معوقه چیست

نفقه معوقه مربوط به گذشته است یعنی اگر زن در طول مثلا یکسال هیچ خرجی از مرد دریافت نکرده باشد یا اینکه در دوران عقد قرار دارد و در منزل پدرش سکونت دارد با این حال وظیفه زوج است که نفقه زنش را بدهد که اگر چنین نکرده باشد زن می تواند نفقه گذشته تا حال را از او مطالبه نماید

برای شروع شکایت چه باید کرد
برای مطالبه نفقه معمولا چون بحث مالی هست باید از طریق دادخواست مبادرت به طرح دعوا نمودبرای آگاهی و راهنمایی نمونه دادخواست به شرح زیر آورده شده

 


 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان


مشخصات زوج

خوانده


مشخصات زوجه

وكيل يا نماينده قانونى

...

...

...

...

.....

تعيين خواسته وبهاي آن

لزام خوانده به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ ......... لغایت .....

 

دلايل ومنضمات دادخواست

1- کپی مصدق عقد نامه2- کپی شناسنامه 3- شهادت شهود

 

ریاست محترم دادگاه ...........

سلام علیكم ؛
احتراماً باستحضار می رساند ؛ اینجانبه ......................................................طبق عقد نامه پیوست همسر دائمی و قانونی خوانده آقای ...................................................................... می باشم .نامبرده از تاریخ......................................... بدون دلیل موجه اینجانبه را بدون نفقه رها و از تامین معاش و تهیه مسكن و لباس كه از وظایف اصلی قانونی و شرعی وی می باشد امتناع كرده است و چون حاضر به تمكین از زوج می باشم به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی تقاضای صدور حكم به محكومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام معوقه را دارد و جهت سهولت در وصول و جلوگیری از اقدامات زوج برای فرار از دین و عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضای صدور قرار تامین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب خسارت مورد استدعاست .


محل امضاء – مهر – انگشت


روند رسیدگی دادگاه چگونه است
بعد از تنظیم دادخواست و دستور ثبت پرونده  جهت ابطال تمبر به واحد تمبر ارسال می شود که پس از آن پرونده ثبت و رياست شعبه دادگاه دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی  را صادر می کند  مطابق با دستور مدير دفتر، تعيين وقت جلسه رسيدگي صورت گرفته و به  این ترتیب در قالب ارسال احضاریه‌ای، طرفين دعوت شده و نسخه ثاني دادخواست و ضمایم آن براي خوانده ‌دعوا ( زوج ) ارسال مي‌شود بعد از ارسال اخطاریه  در وقت که قبل تشکیل شده جلسه دادگاه تشکل می شود که طرفین باید در جلسه دادگاه شرکت نمایند.
در وقت مقرر جلسه دادگاه تشكيل شده و خواهان حاضر شده، ولي خوانده با وجود ابلاغ اخطاريه و رعايت انتظار كافي حضور نداشته و لايحه‌اي نیز ارسال نکرده است. خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقديمي بيان مي‌كند و نيز عنوان مي‌كند شهود خود را آورده‌ام. دادگاه از شهود به نام‌هاي منصوره، مرضيه و غلامرضا استماع شهادت کرده و صورت‌مجلس تنظیم مي‌كند و همه شهود مراتب ادعاي خواهان را گواهي کرده و شهادت به همسر بودن وي و اين‌كه شوهرش مدتي است که ترک منزل کرده است و نفقه پرداخت نمي‌كند شهادت داده‌اند.  دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌کند.

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خانواده مهریه - نفقه - تمکین دانستنی های مطالبه نفقه معوقه