امروز: شنبه, 30 دی 1396
دانستنیهای شکایت نفقه
نوشته شده توسط بابافارس   

دانستنیهای شکایت نفقه

نفقه در لغت به معنای آنچه انفاق كنند و یاصرف خرج معیشت عیال و اولاد نماینده هزینه زندگی عیال و اولاد . به بیان دیگر رفع نیازهای مالی زن و هزینه گذران زندگی خانواده(خرجی) را نفقه گویند . در اصطلاح حقوقی و تعریفی كه قانون مدنی اصلاحی سال 1381 در ماده 1107 ، از نفقه نموده است.

 

 
دانستنیهای اقسام مهریه
نوشته شده توسط بابافارس   

دانستنیهای اقسام مهریه

مهریه بر سه قسم است: ۱- مهر المسمى ۲- مهرالمثل ۳- مهرالمتعه ۱- مهر المسمى اگر در حین عقد ازدواج مهریه با توافق طرفین (زن و شوهر) تعیین شود، در اصطلاح فقه به آن مهرالمسمى گویند، مهرالمسمى مال معینى است که با توافق دو طرف عقد (زن و مرد) یا شخصى که زن و مرد به عنوان داور انتخاب کرده اند، به عنوان مهریه تعیین مى شود..

 
دانستنیهای نحله - اجرت المثل
نوشته شده توسط بابافارس   

دانستنیهای نحله - اجرت المثل

اجرة المثل: به معنای پرداختن اجرة كارهایی است كه زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیكه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این كار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این كارها می‌باشد

 

 
نفقه چیست، نفقه نزدیکان، نفقه در قانون مدنی ایران
نوشته شده توسط بابافارس   

نفقه چیست، نفقه نزدیکان، نفقه در قانون مدنی ایران
قرابت معمولا بر سه گونه است:"نسبی"که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛"رضاعی"که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و"سببی"که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد.

 
دانستنیهای اجرت المثل زناشویی(نحله)

دانستنیهای اجرت المثل زناشویی(نحله)

در قوانين مربوط به روابط ميان همسران، تنها حقي كه به شكلي انحصاري و ويژه براي مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق رياست بر خانواده است. اين دو موضوع بارها سبب اعتراض زناني مي‌شود كه با استناد به اين دو حق، دين اسلام را ديني معرفي مي‌كنند كه توجه چنداني به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافي است به جزييات ديگر قوانين و شرع مراجعه كنيم تا دريابيم در دين اسلام تا چه اندازه توجه ويژه‌اي به حقوق زنان شده است.

 
دانستنیهای اجرت المثل زناشویی
نوشته شده توسط بابا فارس   

دانستنیهای اجرت المثل زناشویی
تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله ،،،نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است .

 
دانستنیهای حق فسخ نکاح برای زن
نوشته شده توسط بابافارس   

دانستنیهای حق فسخ نکاح برای زن
براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفكري و همدردى، عمري را در كنار يكديگر بگذرانند و براي خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلي و اساسى، علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر است.

 
دانستنیهای مهریه
نوشته شده توسط بابافارس   

دانستنیهای مهریه

مهر مالي است که به هنگام عقد نکاح براي ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت مي‌شود و صداق- صداقيه،کابين و فرض هم ناميده مي‌شود. مهر عندالمطالبه است يعني به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر مي‌ شود.

 


صفحه 4 از 4
صفحه اصلی حقوق خانواده مهریه - نفقه - تمکین