امروز: يكشنبه, 01 بهمن 1396
مواردی که زن می تواند از مرد تمکین نکند

مواردی که زن می تواند از مرد تمکین نکند

مانع مشروع به آن قبیل عذر های شرعی و قانونی اطلاق می شود که زن با وجود آنها از انجام وظایف زوجیت معذور است ، مانند حیض و نفاس ، روزه واجب ، انجام هر گونه عمل واجبی که وقت ان مضیق باشد ، و یا کسالتی که پزشک او را از آمیزش ممنوع کرده است ، زن با داشتن موانع مشروع می تواند از تمکین خودداری و امتناع کند و این باعث از بین رفتن حق نفقه و سایر حقوق زن نخواهد بود و باعث نشوز او  هم نمی شود

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق دانستنیهای کوتاه حقوقی مواردی که زن می تواند از مرد تمکین نکند