امروز: شنبه, 30 دی 1396
از اعتبار امر مختومه در امور کیفری بیشتر بدانید
يكشنبه ، 5 شهریور 1396 ، 17:13

از اعتبار امر مختومه در امور کیفری بیشتر بدانید

هرچند درامور مدنی وحدت اسباب وموضوع وطرفین شرط لازم برای اعتبار امر مختوم میباشد ولی در امور کیفری وحدت طرف فقط نسبت به متهم لازم است و وحدت شاکی مطرح نیست زیرا درامور کیفری هدف وملاک یکبار رسیدگی به رفتار مشخص فرد متهم میباشد و فرد بابت رفتار مشخص مجرمانه دو بار تعقیب نمی شود

مثلا اگر فردی با شکایت احد از شرکاء دیوار به اتهام تخریب دیوار تعقیب شود و پرونده به تصمیم نهائی قطعی منتهی شود مجددا شریک دیگر دیوار نمی تواند بابت همین موضوع علیه همان متهم شکایت نماید چون قبلا به این اتهام متهم رسیدگی شده است . این امر یک استثناء دارد وآن این است که اگر قبلا منع تعقیب قطعی صادر شده باشد با کشف دلائل جدید واعلام آن به دادستان شکایت مجدد به استناد صرفا دلائل جدید چه از سوی شاکی قبلی یا شریک دیگر مطرح شود که دراین صورت بدوا باید دادستان در مورد این که دلائل جدید مطرح است یا خیر موضوع را بررسی نموده واگر دلائل جدید نیست موقوفی تعقیب والا با تجویز شدن رسیدگی مجدد حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه تعقیب مجدد انجام شود بنابراین کسانی که مانند امر مدنی وحدت شاکی را هم شرط اعتبار امر مختوم میدانند صحیح نیست . وکسانیکه برخلاف این امر اظهار نظر می کنند باید به این سوال پاسخ دهند که طبق چه قانونی متهم دوبار بابت یک رفتار تبرئه یا محکوم به مجازات ویا حتی یکبار تبرئه ویکبار محکوم شود؟

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق دانستنیهای کیفری و جزایی از اعتبار امر مختومه در امور کیفری بیشتر بدانید