امروز: شنبه, 09 ارديبهشت 1396
تقاضای حکم تخلیه
سه شنبه ، 18 شهریور 1393 ، 17:16

تقاضای حکم تخلیه

احتراماً اينجانب ........... به استحضار مي رساند كه ، چون محكوم عليه پرونده اجرايي كلاسه ......... آقاي / خانم .......... علي رغم ابلاغ اجراييه و انقضاي (گذشتن ) موعد مقرر قانوني ، از تخليه و تحويل عين مستاجره خودداري مي كند

رياست محترم اجراي احكام مدني

با سلام

احتراماً اينجانب ........... به استحضار مي رساند كه ، چون محكوم عليه پرونده اجرايي كلاسه ......... آقاي / خانم .......... علي رغم ابلاغ اجراييه و انقضاي (گذشتن ) موعد مقرر قانوني ، از تخليه و تحويل عين مستاجره خودداري مي كند ، لذا ، استدعا دارد مقرر فرماييد محل مورد نظر از طريق اجرا تخليه و تحويل اينجانب شود .

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (متقاضي )

امضاء و تاريخ

 

 

 

افزودن نظر