امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
آگهي مزايده ملک نطنز
چهارشنبه ، 1 مرداد 1393 ، 18:39

آگهي مزايده ملک نطنز
اجراي احکام حقوقي دادگستري شهرستان نطنز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرايي 920142 و در خصوص محکوميت ورثه مرحوم عليرضا عباس پور طامه يک واحد منزل مسکوني واقع در روستاي طامه – کوچه حاجت گاه متعلق به مرحوم را که طبق نظر کارشناس به ميزان 000/000/440 ريال قيمت گذاري شده است را از طريق مزايده حضوري به فروش برساند


مشخصات ملک :
يک باب منزل مسکوني است که دردو طبقه با مصالح بنائي شامل ديوارهاي آجري باربر و سقف طاق ضربي و تيرآهن که درب ورودي و پنجره ها فلزي و قسمتي از پنجره ها نيز آلومينيوم است . قسمتي از پوشش سقف ايزوگام و بخشي هم شيرواني است . نماي خارجي پلاستر سيمان بوده و منزل موصوف داراي مشترکات آب و برق و گاز مي باشد . اين پلاک از يک سمت مجاور منزل آقاي روح اله عباسپور و از يک سمت مجاور کوچه 10 متري و از يک سمت مجاور کوچه 8 متري است . قدمت احداث بنا بالغ بر 30 سال است . مساحت عرصه مطابق اندازه گيري محلي حدود 120 مترمربع ، مساحت حياط برابر 25 متر مربع و مساحت اعياني هر دو طبقه حدود 180 مترمربع است و فاقد شماره و پلاک ثبتي است .
مزايده حضوري و يکشنبه مورخ 26/5/93 ساعت 10 صبح در محل دفتر اجراي احکام حقوقي دادگستري نطنز برگزار و برنده مزايده کسي است که بالاترين رقم پيشنهادي را ارائه نمايد . متقاضايان خريد مي بايست بدواً 10% بهاي مزايده را نقداً في المجلس به اجراي احکام تحويل و برنده مزايده نيز بايستي مابقي بهاي مزايده را حداکثر ظرف يک ماه پس از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستري نطنز واريز و فيش آن را به اجرا تسليم نمايد والا 10% تحويلي به نفع دولت ضبط خواهد شد . خريداران مي توانند از محل ملک به آدرس فوق ديدن نمايند /ک
ميکائيل رجبي
مدير اجراي احکام حقوقي دادگستري شهرستان نطنز
منبع : وبلاگ دادگستری نطنز

 

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 328 مهمان آنلاین داریم