امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
" آگهي مزايده " موتور سیکلت
پنجشنبه ، 26 تیر 1393 ، 21:00

" آگهي مزايده " موتور سیکلت
اجراي احکام حقوقي دادگستري شهرستان نطنز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرايي 92-243 و در خصوص محکوميت آقاي داود تقي زاده ، يک دستگاه موتور تريل مشکي رنگ cc200 به شماره انتظامي 49227-ايران627 متعلق به وي که طبق نظر کارشناس به ميزان 000/000/15 ريال برآورد قيمت گرديده است را از طريق مزايده حضوري به فروش برساند .

 

مزايده حضوري و چهارشنبه مورخ 15/5/93 ساعت 11 صبح در محل دفتر اجراي احکام حقوقي دادگستري نطنز برگزار و برنده مزايده کسي است که بالاترين رقم پيشنهادي را ارائه نمايد . متقاضايان خريد مي بايست بدواً 10% بهاي مزايده را نقداً في المجلس به اجراي احکام تحويل و برنده مزايده نيز بايستي مابقي بهاي مزايده را حداکثر ظرف يک هفته پس از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستري نطنز واريز و فيش آن را به اجرا تسليم نمايد والا 10% تحويلي به نفع دولت ضبط خواهد شد . خريداران مي توانند از موتورسيکلت مورد مزايده که در پارکينگ کلانتري ( شفق ) واقع در شهرک صنعتي اوره نگهداري مي گردد ديدن نمايند /ک

ميکائيل رجبي

مدير اجراي احکام حقوقي شوراهاي حل اختلاف شهرستان نطنز

منبع : وبلاگ دادگستری نطنز

 

افزودن نظر