امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
مرور زمان در اجرای احکام
سه شنبه ، 17 تیر 1393 ، 21:31

مرور زمان در اجرای احکام

سوال : ایا اجرائیه هایی که محکوم له انها عملیات اجرائی را تعقیب نمی کند و همچنین احکام حقوقی مشمول مرور زمان میشوند یا نه ؟

 

پاسخ : اولا در صورت صدور حکم مدنی وقطعیت ان اگر محکوم له در خواست صدور اجرائیه نموده باشد  و اجرئیه صادر شده شده باشد بصراحت مفاد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 هر گاه از تاریخ اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و محکوم له میتواند مجددا در خواست صدور اجرائیه نماید .

ثانیا بموجب ماده 34 قانون اعسار مصوب 1323 ومستفاد از ماده 28 قانون رابطه موجر ومستاجر مصوب سال 56 اصولا احکام مدنی مشمول مرور زمان نمی شوند مگر در مواردی که قانون صراحتا تعیین تکلیف کرده باشد نظیر مقررات ماده 28 قانون رابطه موجر و مستاجر سال 56 .

 

افزودن نظر