امروز: يكشنبه, 01 بهمن 1396
شرح ماده یک قانون اجرای احکام
يكشنبه ، 11 خرداد 1393 ، 18:21

شرح ماده یک قانون اجرای احکام

توضیح :در خصوص حکم ورشکستگی ماده 417 ق تجارت ) احکام راجع به تصرف عدوانی ، ممانت از حق و مزاحمت ماده (175 ق ادم) و به طور کلی تصمیمات متخذه در امور حسبی (ماده 35 ق اح) و حکم تقسیط و اعسار از پرداخت محکوم به ، برای محکومین بازداشتی در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از قطعیت قابل اجراست

با اینکه قانون تجارت قبل از قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسیده است نمی توان تصریح در لزوم قطعیت حکم در قانون اخیر التصویب را ناسخ امکان اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی دانست زیرا از نظر اصولی عام لاحق (ق.ا.ا.م ) ناسخ خاص سابق (ق.ت) نیست

مطالب مرتبط

دانستنیهای اجرای احکام مدنی

 

افزودن نظر