امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
استرداد لاشه سفته
سه شنبه ، 30 ارديبهشت 1393 ، 16:57

استرداد لاشه سفته

در اجرای احکام به پرداخت وجه سفته محکوم شده ام و الان شاکی سفته ها را پس نمیدهد آیا می توانم تا سفته ها را پس نگیرم پول را به شاکی پرداخت نکنم لطفا پاسخ دهید?

 

پاسخ :طبق قانون عدم استرداد لاشه سفته مستند دعوا از طرف محکوم له( به قول شما شاکی) در صورت قطعی شدن حکم مانع از اجرای حکم نخواهد بود و شما باید بدهی  و محکومیت را به اجرا پرداخت کنید چون محکومیت شما پرداخت وجه بوده نه اینکه خواهان لاشه سفته را به شما مسترد کند لذا  شما می توانید به صورت جداگانه نسبت به تنظیم دادخواست و استرداد لاشه سفته اقدام کنید هر چند سفته ها دیگر اعتبار ندارند و اگر نزد خواهان بمانند وی نمیتواند به عنوان مطالبه وجه مجددا اقدام کند لذا به نظر من از تقدیم دادخواست هم خودداری کنید چون سفته ها از درجه اعتبار ساقط شده اند

 

افزودن نظر