امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
فرجام خواهی از حکم دادگاه باعث توقف اجرای حکم
سه شنبه ، 16 ارديبهشت 1393 ، 21:50

فرجام خواهی از حکم دادگاه باعث توقف اجرای حکم

سوال :چنانچه خوانده پرونده پس از محکومیت و قبل از اجرای حکم درخواست  فرجام خواهی از حکم دادگاه بنماید آیا باعث توقف اجرای حکم می شود یا خیر

پاسخ : فرجام خواهی اجرای حکم را متوقف نمی کند اما در محکوم به مالی، محکوم له اگر تقاضای اجرای حکم را بکند می بایست تامین مناسب بسپارد لذا اگر تامین مذکور تودیع نشود حکم اجرا نمی شود(ماده 386 ق ا د م) البته این مورد مشمول استثنائات ماده 24 ق اام نیست زیر، ماده مذکور به مواردی می پردازد که عملیات اجرایی شروع شده و تحت شرایطی مامور اجرا مجاز به توقیف عملیات اجراء است در حالی که  در بحث فرجاماصولا حکم اجرا نشده است، لذا اگر تامین سپرده نشود تقاضای اجرای حکم رد می شود نه اینکه اجرای حکم متوقف شود

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق اجرای احکام مدنی و خانواده فرجام خواهی از حکم دادگاه باعث توقف اجرای حکم