امروز: دوشنبه, 29 آبان 1396
چه احکامی قبل از قطعی شدن قابل اجرا میباشد
يكشنبه ، 7 ارديبهشت 1393 ، 20:47

چه احکامی قبل از قطعی شدن قابل اجرا میباشد

حکم ورشکستگی ( ماده 417 ق.ت) احکام راجع به تصرف عداونی. احکام راجع به ممانعت از حق و مزاحمت (طبق ماده 175 ق ا د م) و به طور کلی تصمیمات متخذه در امور حسبی ماده (35 ق .ا.ح) وحکم تقسیط یا اعسار از پرداخت محکوم به برای محکومین بازداشت شده در اجرای ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از قعطیت قابل اجرا هستند

بر گرفته از کتاب ا.ج .م ص 14

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق اجرای احکام مدنی و خانواده چه احکامی قبل از قطعی شدن قابل اجرا میباشد