امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
رضایت قبل از عمل جراحی

رضایت قبل از عمل جراحی

رضایت تلویحی (ضمنی):هم اینکه بیماری از بین پزشکان متعدد فرد خاصی را انتخاب کرده و جهت معاینه به مطب او مراجعه می کند نشانه رضایت ضمنی وی جهت انجام اقدامات تشخیصی درمانی است.

رضایت شفاهی:پزشک قبل از انجام معاینه خاصی نوع و شیوه معاینه را برای بیمار توضیح می دهد و از او برای انجام آن رضایت می‌گیرد. بهتر است در این مواقع شخص سومی هم (ترجیحاً هم جنس بیمار باشد) در هنگام معاینه حضور داشته باشد، از دسته این معاینات موارد معاینه هایمن و مقعد است.

انواع رضایت:
تلویحـی

شفـاهی

کتـبی
رضایت تلویحی (ضمنی): هم اینکه بیماری از بین پزشکان متعدد فرد خاصی را انتخاب کرده و جهت معاینه به مطب او مراجعه می کند نشانه رضایت ضمنی وی جهت انجام اقدامات تشخیصی درمانی است.

رضایت شفاهی: گاهی پزشک قبل از انجام معاینه خاصی نوع و شیوه معاینه را برای بیمار توضیح می دهد و از او برای انجام آن رضایت می‌گیرد. بهتر است در این مواقع شخص سومی هم (ترجیحاً هم جنس بیمار باشد) در هنگام معاینه حضور داشته باشد، از دسته این معاینات موارد معاینه هایمن و مقعد است.

رضایت کتبی: در مواردی که اقدامات تشخیصی و درمانی ریسک بالا و یا احتمال خطر بالا دارند رضایت کتبی گرفته می شود و در پرونده بیمار ضمیمه می گردد، مانند اعمال جراحی و لاپاراسکوپی و بیهوشی و درمان نازائی و ...

رضایت تلویحی (ضمنی):هم اینکه بیماری از بین پزشکان متعدد فرد خاصی را انتخاب کرده و جهت معاینه به مطب او مراجعه می کند نشانه رضایت ضمنی وی جهت انجام اقدامات تشخیصی درمانی است.

رضایت شفاهی:گاهی پزشک قبل از انجام معاینه خاصی نوع و شیوه معاینه را برای بیمار توضیح می دهد و از او برای انجام آن رضایت می‌گیرد. بهتر است در این مواقع شخص سومی هم (ترجیحاً هم جنس بیمار باشد) در هنگام معاینه حضور داشته باشد، از دسته این معاینات موارد معاینه هایمن و مقعد است.

رضایت کتبی: در مواردی که اقدامات تشخیصی و درمانی ریسک بالا و یا احتمال خطر بالا دارند رضایت کتبی گرفته می شود و در پرونده بیمار ضمیمه می گردد، مانند اعمال جراحی و لاپاراسکوپی و بیهوشی و درمان نازائی و ...

نکته:

گاهی رضایت یک فرد به تنهایی کافی نیست و این موضوع مربوط به مواردی است که در زندگی مشترک زن و مرد تأثیرگذار می باشد. مانند بستن لوله های رحم – سقط جنین درمانی و درمانی نازایی یا هیسترکتومی که در این موارد رضایت زن (بیمار) و شوهر وی لازم است.

گرفتن رضایت در کودکان:

1- درموارد اورژانس که جان کودک درخطر است، گرفتن رضایت لازم نیست.
2- رضایت دهنده شامل پدر و یا برادر و خواهر و یا سرپرست و قیم قانونی خواهند بود (با شرایط سلامت عقلی، بالغ بودن و ...) و متأسفانه مادر نمی‌تواند رضایت دهنده باشد مگر اینکه طبق حکم دادگاه دارای سرپرستی (قیومت) قانونی باشد.
3- اگر کودک بیمار باشد و بستگان حاضر به اقدامات درمانی نباشند و کودک را نیز ترخیص نمی نمایند سه نفر پزشک با هر نوع تخصص حاضر در مرکز درمانی قضایا را صورت جلسه می کنند، توضیح می دهند، یک نسخه در پرونده بیمار گذاشته می شود و نسخه دیگری تحویل مدیریت بیمارستان برای پیگیری قانونی می گردد. پس از نوشتن گزارش بلافاصله پزشکان کار درمان را شروع می کنند و مراتب به اطلاع مقام قضایی اعلام می گردد.

در چه مواردی گرفتن رضایت ضرورتی ندارد؟

1- معاینه بهداشتی از دانش آموزان مدارس و زندانیان (در زندان) و کارگران و کارکنان اردوگاه ها و کسبه و تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذایی
2- داوطلبان ازدواج
3- مسافرینی که از خارج به کشور می آیند
4- افر ادی که دست به خودکشی زده اند
5- اپیدمی یک بیماري
6- چنانچه متهم یا فرد دیگری از جانب دادگاه به پزشکی قانونی معرفی شده اخذ رضایت از او برای انجام معاینه ضرورت ندارد.
7- در مواردی که پزشکی قانونی جهت بررسی بیشتر نامبرده را به متخصص معرفی می کند هم رضایت ضرورت نیست.
شیوه گرفتن رضایت کتبی
1- در رضایت نامه باید نام و نام خانوادگی و نام پدر و شمار شناسنامه و محل صدور (بیمار) و همچنین مشخصات فرد رضایت دهنده (خود بیمار و یا فرد دیگر) ذکر شود.
2- رضایت نامه باید به امضاء (خود بیمار یا فرد رضایت دهنده) برسد. امضاء شامل نوشتن نام و نام خانوادگی و ذکر تاریخ و ساعت است. در مواردی که بیمار یا رضایت دهنده بی‌سواد است از انگشت سبابه دست او اثر انگشت گرفته می شود.
3- در مواردی که لازم است کار مخصوصی صورت گیرد بهتر است موضوع نوع بیماری و یا نوع اقدامی که قرار است انجام گیرد دقیق و به طور خلاصه ذکر شود. مثلاً نوشته شود «برای انجام عمل بستن لوله های رحم خانم ...  رضایت داریم.»
4- در موارد باخطر بالا در جهت اخذ یک «رضایت آگاهانه» نیز موضوع خطر دقیقاً توسط شخص پزشک معالج و یا همکار نزدیک وی به بیمار و سرپرستان او توضیح داده می شود و در رضایت نامه ذکر می گردد. مثلاً نوشته شود «با توجه به درمانی نازایی همراه خطرات ناخواسته ای می تواند باشد رضایت داریم که ...» و یا «نظر به اینکه عمل جراحی سرطان به طور ناخواسته می تواند همراه خطرات و عوارض باشد رضایت داریم که ...»

ذکر ماده قانونی زیر خالی از فایده نیست:

ماده 59 قانون مجازات اسلامی:   بند 2) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود (جرم نیست) در موارد فوری (اورژانس ها) اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

ماده 321 قانونی مجازات اسلامی:

هرگاه طبیبی یا ...  قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او ... برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده 60 قانونی مجازات اسلامی:
چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد پزشک ضامن نیست.

ماده 319 قانونی مجازات اسلامی:

هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن (رضایت – اجازه) مریض یا ولی (سرپرست) او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

چگونه برائت بگیریم؟

1- مشخصات کامل بیمار و سرپرست او (در مواردی که بیمار بیهوش نیست و یا کودک است و با صلاحیت دادن رضایت و برائت را ندارد و ...) همراه با تاریخ و ساعت ذکر شوند.
2- نام و مشخصات پزشک و همچنین تیم درمانگر (تحت عنوان گروه پزشک همکار دکتر X) و نام مرکز درمانی قید گردد.
3- از زبان بیمار و سرپرست او شرح دادده شود که دقیقاً متوجه نوع بیماری و عوارض آن هستند و آگاهانه نه تنها رضایت به انجام کار دارند و بلکه پزشک و تیم درمانگر را «بری ضمه» می نمایند. البته فرم مربوطه مانند رضایت نامه به امضاء و تصدیق بیمار و سرپرست  و شهود و ... برسد.
نکته آخر
بیمار و سرپرست او به پزشک اعتماد دارند، به او اجازه می‌دهند که عمل جراحی را انجام دهد و حتی اگر صلاح دانست «قطع عضو» صورت گیرد. راجع به عوارض ناخواسته درمانی او را «بری ضمه» می کنند و دست او را باز می‌گذارند؛ ولی توقع دارند از استاندارد مناسبی بهره مند گردند. آنها برای عوارض ناخواسته «برائت» داده اند نه برای قصور پزشکی. پس اگر قصور رخ دهد و موازین علمی رعایت نشوند موضوع همچنان در نظام پزشکی و دادگاه قابل تعقیب است.
ماده 1- فوريتهاي پزشكي به مواردي از اعمال پزشكي اطلاق مي شود كه بايستي بيماران را سريعا" مورد رسيدگي و درمان قرارداد و جنانچه اقدام فوري به عمل نيايد باعث خطرات جاني ، نقص عضو ، يا عوارض صعب العلاج و يا غير قابل جبران خواهد شد .

ماده 2- از نظر اين آئين نامه فوريتهاي پزشكي (اورژانس ) شامل موارد زير مي شود :

1. مسموميت ها
2.سوختگيها
3. زايمان ها
4. صدمات ناشي از حوادث و سوانح و وسائط نقليه
5. سكته هاي قلبي و مغزي
6.خونريزي ها و شوك ها
7. اغماء
8. اختلالات تنفسي شديد و خفگي ها
9. تشنجات
10بيماريهاي عفوني خطرناك مانند مننژيت ها .
11.بيماريهاي نوزاداني كه نياز به تعويض خون دارند .
12. ساير مواردي كه در شمول تعريف ماده 1 قرار مي گيرد .
ماده 3- بيمار مشمول اين آئين نامه شخصي است كه طبق تعريف
فوريتهاي پزشكي (اورژانس) احتياج به كمك فوري دارد

 

افزودن نظر