امروز: پنجشنبه, 28 دی 1396
آنچه که باید از انواع شرکت بدانید
نوشته شده توسط بابافارس   

آنچه که باید از انواع شرکت بدانید
اجتماع حقوق چند مالک در شیئی معین (اشیای معین) به نحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد ( شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی (شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی) ماده ۵۷۱ ق ـ م.

 
از افراز ملک مشاع بیشتر بدانید
نوشته شده توسط بابافارس   

از افراز ملک مشاع بیشتر بدانید
چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملكی بطور مشاع مالكیت داشته باشند هر یك از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالكین دیگر اقدام نمایند این عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز گویند. در افراز حتماً باید تعداد مالكین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.

 


صفحه 5 از 5
صفحه اصلی دانستنیهای حقوق دانستنیهای ثبت اسناد واملاک