امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
دستورالعمل كارآموزي وكالت

دستورالعمل كارآموزي وكالت
با عرض سلام و آرزوي موفقيت براي شما در طي كارآموزي خواهشمند است كليه مطالب اين دستورالعمل را به دقت مطالعه نموده تا از ايجاد وقفه در امر آموزش و بروز مشكلات بعدي براي خود جلوگيري نمائيد.

شروع دوره:

هنگامي است كه فرد طي معرفي نامه داخلي كه از واحد مشاوران حقوقي صادر مي شود رسماً به اداره آموزش مراجعه كرده و با تشكيل پرونده ابلاغ كارآموزي دريافت نمايد.

نكته: مهمترين وظيفه كارآموز در ابتداي دوره، دانستن اطلاعات ضروري آموزشي نظير شماره پرونده آموزش (که در بالاي برگه حضور و غياب درج و كليه ابلاغها تحت آن شماره صادر مي شود) نحوه تكميل گزارش كار، ثبت نام كلاسهاي تئوري، دريافت ابلاغ وكيل سرپرست و رعايت مقررات انضباطي و عدم غيبت غيرموجه مي باشد.

مراحل دوره:

دوره کارآموزی مشاوره حقوقي شامل سه مرحله مي باشد:

1ـ کارآموزی عملي

کارآموزی عملی با صدور ابلاغ حقوقي آغاز مي شود و در اين دوره كارآموز مي بايست با در دست داشتن ابلاغ كارآموزي كه اداره آموزش صادر مي نماید به مجتمع قضائي خود مراجعه ، كارآموزي عملي خود را آغاز و در پايان دوره با همراه داشتن برگه حضور و غياب جهت دريافت ابلاغ بعدي به اداره آموزش تحویل نمايد كه اين دورهها شامل: 1 ـ دفاتر محاكم (15 روز) 2 ـ شعب حقوقي (35 روز) 3 ـ اجراي احكام مدني (25 روز) 4 ـ شعب كيفري (30 روز) 5 ـ اجراي احكام كيفري (25 روز) 6 ـ اطفال (5 روز) 7 ـ خانواده (15روز) 8 ـ تجديدنظر و يا دادگاه كيفري استان (30 روز)، جمع كل دوره 180 روز (6 ماه) مي باشد.

تبصره: كليه پذيرفته شدگان در آزمونهاي مركز كه بصورت مشروط یا ذخیره پذيرفته شده اند مي بايست 9 ماه كارآموزي نمايند، لذا دوره عملي براي اين كارآموزان شامل موارد ذيل مي باشد: 1 ـ دفاتر محاكم (20 روز) 2 ـ شعب حقوقي (50 روز) 3 ـ اجراي احكام مدني (35 روز) 4 ـ شعب كيفري (50 روز) 5 ـ اجراي احكام كيفري (40 روز) 6 ـ اطفال (10روز)
7 ـ خانواده (20 روز) 8 ـ تجديدنظر يا دادگاهكيفري استان (45 روز)، جمع كل دوره 270 روز (9 ماه)

تذکر: كارآموز موظف است دوره كارآموزي را بدون وقفه طي نمايد در اين رابطه نكات ذيل قابل توجه مي باشد:

1 ـ فاصله زماني بين هر ابلاغ كارآموزي حداكثر 15 روز مي باشد.

2 ـ طبق مصوبه هيأت اجرايي مركز امور مشاوران ، عدم پيگيري پرونده آموزشي بيش از يك ماه در هر مرحله بدون اخذ مرخصي به منزله انصراف و يا تجديد دوره خواهد بود.

3 ـ درصورت بروزمشكل، كارآموز موظف است طي درخواست كتبي و با هماهنگي اداره آموزش از مرخصي استفاده نمايد.

4 ـ كارآموز موظف است به همان ميزان كه ابلاغ دريافت داشته در محاكم حضور يابد.يادآوري: در پايان دوره آموزشي هر كارآموز موظف است گزارشی از پرونده های مطالعه شده در طول دوره کار آموزی در محاکم دادگستری تهیه ، شخصاً بصورت تايپ شده ، صحافي شده، همراه با CD و دست نوشته های مربوطه به اداره آموزش تحويل دهد.

نحوه گزارش نويسي:

1ـ اطلاعات گزارش:

الف) نام و نام خانوادگي كارآموز: ب) شماره پرونده اصلی:

2ـ مشخصات پرونده به مقتضاي موضوع شامل موارد ذيل مي باشد:

الف) موضوع اتهام (خواسته) : ب) نام مجتمع قضایی و شعبه :

ج) کلاسه پرونده و شماره دادنامه : د) قاضی رسیدگی کننده :

هـ) نتیجه پرونده : ز) رای صادره قاضی در دادگاه بدوی و تجدید نظر :

ح ) منابع حقوقی: ط ) تحلیل حقوقی کارآموز:

تذكر: ذکر موارد فوق در هر پرونده به طور مجزا الزامی است .

3 ـ موضوعات گزارش نويسي:

بي شك تمامي اين موضوعات در يك شعبه و يا در يك مجتمع موجود نخواهد بود و لذا الزامي به تهيه تمامي گزارشات
نمي باشد از طرفي ممكن است بعضي از موضوعات در محاكم وجود داشته باشند كه نامي از آنها به ميان نيامده باشد در اين صورت گزارش آن موارد نيز بلامانع مي باشد.

الف)موضوعات حقوقي كه مي توان در دفاتر محاكم شعب حقوقي، اجراي احكام مدني، خانواده، تجديدنظر (شعب حقوقي) يافت شامل موارد ذيل است:

فسخ قرارداد بيع، تخليه اماكن مسكوني، تعديل اجاره بها، الزام به تنظيم سند رسمي، تصرف عدواني، الزام به انجام تعهد، اعلام ورشكستگي، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، خلع يد و مطالبه اجره المثل، اعسار از محكوم به، قرار تأمين خواسته، قرار تأمين دليل، اصلاح شناسنامه، دعواي مطالبه وجه به استناد اسناد تجاري مانند سفته و غيره، تنفيذ وصيت نامه، صدور حكم اصلاحي بر اساس گزارش اصلاحي فيمابين طرفين، تنفيذ رأي داوران مرضي الطرفين، اجازه انتقال به غير يا پرداخت سرقفلي و خريد سرقفلي ملك تجاري، اعمال ماده 2 قانون محكوميتهاي مالي و حبس محكوم عليه، افراز و تقسيم و فروش املاك مشاع، تعيين نفقه، حق حضانت، حق ملاقات، طلاق زوجين با استناد به قاعده عسر و حرج، طلاق خلع، طلاق توافقي، فسخ نكاح، الزام به ثبت نكاح، تمكين، اثبات نسب، اجازه ازدواج مجدد، اثبات اصل نكاح يا اصل طلاق، تعيين اجرت المثل زوجه، الزام به تهيه مسكن عليحده، تعيين قيم و اداره امور مالي محجورين، گواهي رشد، ضم امين در موارد معين قانوني، نگهداري و حفظ اموال غايب مفقودالاثر، تعيين موت فرضي براي غايب، نگهداري و حفظ اموال بلاصاحب و بلاوارث، تحرير و تقسيم تركه.

ب) موضوعات كيفري كه مي توان در دادسراها، شعب كيفري، اجراي احكام كيفري، اطفال، تجديدنظر (شعب كيفري) يافت شامل موارد ذيل است:

صدور كيفرخواست و قرار مجرميت، قرارهاي تأميني و قرار ممنوع الخروجي، جعل، كلاهبرداري، اختلاس، قتل غيرعمد،
قتل عمد، آدم ربايي، سرقت تعزيري، سرقت مستوجب حد، تصادفات رانندگي منتهي به ايراد خسارت مالي، خيانت در امانت، فروش مال غير، افتراء، صدور چك بلامحل، ايراد ضرب و جرح عمدي ـ غيرعمدي و تعيين ديات، منازعات، قرار منع تعقيب، قرار موقوفي تعقيب، حكم آزادي مشروط، تصرف عدواني، ترك انفاق، تعليق مجازات، تخريب، فحاشي، فريب در ازدواج، شهادت خلاف واقع، اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي و اعمال ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري و تخفيف مجازات در جرائم غيرقابل گذشت بعد از گذشت شاكي خصوصي.

تذكر (1): در هر گزارش کیفری باید نکات ذیل درج شود :

1 ) موضوع شکوائیه با ذکر تاریخ

2 ) تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم

3 ) دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم و وکلای مدافع

4 ) قرار صادره (بازداشت موقت – وثیقه – کفالت – ممنوع الخروجی و .... )

5 ) نظریه کارشناسی یا پزشکی قانونی

6 ) اخذ آخرین دفاع از متهم

7 ) رای دادگاه بدوی با ذکر شماره دادنامه و تاریخ آن و مرجع صدور یا قراردادهای نهایی

8 ) رای دادگاه تجدید نظر در تایید یا رد دادنامه بدوی

9 ) رای دیوانعالی کشور

10 ) اشتباه قاضی یا اعاده دادرسی یا اعمال ماده 268 ق . آ . د . ک چنانچه وجود داشته باشد

11 ) اجرا یا توقف اجرای حکم و نحوه آن

12 ) منابع حقوقی مرتبط با پرونده : 1- قوانین 2- آرای وحدت رویه 3- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 4- دکترین حقوقی 5- مبانی فقهی 6- عرف

13 ) تحلیل حقوقی کارآموز

تذكر (2): در هر گزارش حقوقی یا مدنی باید :

1 ) خلاصه محتویات دادخواست و ضمائم آن و میزان هزینه دادرسی و تعیین نوع دعوا از نظر مالی یا غیرمالی بودن آن و چنانچه طرح دعوا مسبوق به دستور موقت یا اظهار نامه باشد خلاصه آن نیز مورد توجه قرار گیرد

2 ) مدافعات خوانده ، مانند طرح ایرادات ، طرح دعوای متقابل ، ....

3 ) قرارهای اعدادی مثل : ارجاع امر به کارشناس ، ارجاع به داوری ، قرار تامین دلیل یا تامین خواسته ، معاینه محلی ، تحقیقات محلی ، نیابت قضائی و غیره و نتایج آنان

4 ) خلاصه تبادل لوایح و تعداد جلسات دادرسی و مدافعات وکلای مدافع طرفین

5 ) رای یا قرار نهایی دادگاه بدوی

6 ) رای تجدید نظر یا پژوهش و ذکر علل تایید یا رد رای بدوی

7 ) رای فرجام یا دیوانعالی کشور

8 ) اشتباه قاضی یا اعاده دادرسی و ..... چنانچه وجود داشته باشد

9 ) منابع حقوقی مرتبط با پرونده 1- قوانین 2- رای وحدت رویه 3- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 4- دکترین حقوقی

5- مبانی فقهی 6- عرف هر کدام از موارد چنانچه برخورد باشد

13 ) تحلیل حقوقی کارآموز

تذكر (3): گزارشات در پايان دوره كارآموزي ارزيابي و نمره ای از 20 به آن تعلق می گیرد . حداقل نمره قبولی 10 می باشد که 5 نمره از آن مربوط به نظم و انضباط در طول دوره کارآموزی است . چنانچه گزارشي ناقص باشد صدور تسويه حساب آموزشي منوط به رفع نقص آن مي باشد .کارآموزانی که دارای درجه ضعیف در کارآموزی عملی باشند دوره کارآموزی آنان تجدید خواهد شد .

4ـ نحوه نگارش گزارش:

الف) گزارشات در فصول مجزا به ترتيب: دفتر دادگاه، دادگاه حقوقي، اجراي احكام مدني، دادگاه كيفري، اجراي احكام كيفري، دادگاه خانواده، دادگاه اطفال و دادگاه تجديدنظر تنظيم شود .

ب) گزارشات بايد داراي فهرست موضوعي به تفكيك فصول،موضوع پرونده، تعداد گزارشها و ذكر صفحات به صورت منظم باشد.

ج) موضوعات تكراري بيش از 4 مورد نقص محسوب، از تعداد گزارشات حذف و نمره منفي خواهد داشت.

د)گزارشات کار آموزی می بایست طبق فرمت زیر ارائه گردد:

1- فرمت فایل2007-2003MS WORD

2- فونت متن B zar سایز 13

3 –فونت عناوین B titr سایز 13

4 – تمام گزارشات صرفا در قالب یک فایل تنظیم گردد.

 

افزودن نظر