امروز: پنجشنبه, 28 دی 1396
رسيدگي به پرونده شبکه‌هاي ماهواره‌ا‌ي مخالف نظام

رسيدگي به پرونده شبکه‌هاي ماهواره‌ا‌ي مخالف نظام
رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه شماره 100/18667/9000 مــورخ 8 تـيــرمـاه 1388 بـه واحدهاي قضايي سراسر کشور بر لزوم تشکيل شـعـبـه تـخـصصي براي رسيدگي به پرونده شبکه‌هاي ماهواره‌اي مخالف نظام تأکيد کرد

 
با آیین نامه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آشنا شوید
نوشته شده توسط بابافارس   

با آیین نامه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آشنا شوید

ماده1ـ كميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره، ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميـسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه در اين آئين‌نامه « كميسيون» ناميده مي‌شود به منظور رسيدگي و تعيين ميزان خسارت مالي قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زيان ديده و شركت بيـمه به ترتيـب زير تشكيل مي‌گردد..

 


صفحه 5 از 5
صفحه اصلی دانستنیهای حقوق بخشنامه و دستور العمل های قضایی