امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
محاسبه دیه شکستگی استخوان های دست و پا به سال 95

محاسبه دیه شکستگی استخوان های دست و پا به سال 95

ماده 563- از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هريك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

برای محاسبه  مبلغ دیه طبق نظریه پزشک قانونی به ما مراجعه کنید

 
محاسبه دیه شکستگی استخوان
جمعه ، 31 مرداد 1393 ، 20:02

محاسبه دیه شکستگی استخوان

ماده 563- از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هريك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

 
سوالات بابت دیه شکستگی
دوشنبه ، 1 ارديبهشت 1393 ، 16:46

سوالات بابت دیه شکستگی


1- دیه شکستگی گردن سؤال:از نظر پزشکى ستون فقرات از 26 قطعه استخوان تشکیل شده، و شامل بخشهاى دنبالچه، کمر، پشت و گردن مى باشد. گردن شامل هفت عدد مهره و توده ماهیچه اى است، که شکستن گردن ناظر بر شکستن مهره هاى گردن است،

 

 
محاسبه دیه شکستگی دنده ها
شنبه ، 12 آذر 1390 ، 20:53

محاسبه دیه شکستگی دنده ها

بر اساس ماده 437 قانون مجازات اسلامي ديه هر يک از دنده‌هايي که در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب است 25 دينار و ديه هر يک از ساير دنده‌ها 10 دينار است.

 


صفحه اصلی جدول دیات دیه شکستگی ها