امروز: جمعه, 03 آذر 1396
احداث و ایجاد راه آب(نمونه رای)
نوشته شده توسط بابافارس   

احداث و ایجاد راه آب(نمونه رای حقوقی)
دعوی خواهان آقای محمد ..... ف حسین به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان .....و شرکت ...... به خواسته احداث و ایجاد راه و مسیر انتقال آب زراعی قنات ........ از قسمت غرب اتوبان ...... به قسمت شرق آن است بدین توضیح که خواندگان با احداث اتوبان موجب شده اند اراضی مزرعه به دو قسمت تقسیم شده


 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی آرای دادگاه - حقوقی احداث و ایجاد راه آب(نمونه رای)