امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
اظهارنامه موجر به مستاجر جهت پرداخت اجاره
سه شنبه ، 5 اسفند 1393 ، 20:06

اظهارنامه برای اجارهاظهارنامه موجر به مستاجر جهت پرداخت اجاره


به موجب قرارداد اجاره عادي مورخ  00اينجانب يك باب مغازه پلاك ثبتي 00فرعي از 10اصلي بخش1شهرستان را به جنابعالي داده ام .با انعقاد قرارداد مورد اجاره به تصرف شما داده شد و از آن استيفاي منفعت نموده ايد ، برابر قرارداد مذكور مقرر بوده است ..

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

موضوع اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مشخصات كامل خريدار

انجام تعهد در خصوص مراجعه

مشخصات كامل فروشنده

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

به موجب قرارداد اجاره عادي مورخ    اينجانب يك باب مغازه پلاك ثبتي    فرعي از   اصلي بخش   شهرستان    را به جنابعالي داده ام .

با انعقاد قرارداد مورد اجاره به تصرف شما داده شد و از آن استيفاي منفعت نموده ايد ، برابر قرارداد مذكور مقرر بوده است اجاره بهاي مورد اجاره (اجرت المسمي ) در موعد معين پرداخت شود و پس از مدت اجرت المثل آخر هر ماه ظرف 10 روز تاديه گردد . با كمال تاسف در طول مدت قرارداد اجاره بهاي ماه   (آخرين ماه مدت قرارداد )به مبلغ   نپرداخته ايد ، ضمنا اجرت المثل ماه   به مبلغ    ريال نيز تا كنون پرداخت نشده از تسويه اجور معوقه خودداري نموده ايد . اينك حسب ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني (جديد ) با ارسال اين اظهار نامه اعلام مي شود طبق مواد 6 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر مكلف بوده ايد اجاره بهاي مورد اجاره را ظرف مهلت مقرر قانوني بپردازيد . لكن از تاديه خودداري نموده و بر امتناع ادامه داده ايد

نظر به مراتب فوق به شما ابلاغ مي شود ظرف 10 روز از تاريخ رويت اين اظهار نامه مبلغ    ريال بابت اجاره بهاي ماه    سال   به مبلغ    ريال و اجرت المثل ماه    همان سال را بپردازيد . در صورت عدم پرداخت به مرجع قضايي مراجعه خواهد شد . انتظار دارد با تسويه وجوه مذكور حسن نيت خود را ابراز نماييد .

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ

خلاصه جواب

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 274 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع اظهارنامه اظهارنامه موجر به مستاجر جهت پرداخت اجاره