امروز: شنبه, 28 بهمن 1396
دعوت فروشنده جهت حضور در دفتر خانه و انتقال سند
جمعه ، 14 شهریور 1393 ، 18:43

دعوت فروشنده جهت حضور در دفتر خانه و انتقال سند

مخاطب محترم :جناب آقاي...با سلام ،احتراما ، به اطلاع مي رساند كه :برابر قرارداد مورخ   يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي فرعي ..از....  اصلي بخش ... را به مبلغ 200 ريال به اينجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ100 ريال آن طي چك بانكي شماره 1000  مورخ  ...بانك... به شما پرداخته

اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

موضوع اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

احمد احمدي به نشاني  تلفن

به شرح متن

حسين حسيني به نشاني  تلفن

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

جناب آقاي

با سلام ،

احتراما ، به اطلاع مي رساند كه :

برابر قرارداد مورخ   يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي فرعي    از    اصلي بخش     را به مبلغ     ريال به اينجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ    ريال آن طي چك بانكي شماره   مورخ    بانك   به شما پرداخته ، آن را وصول نموده مورد معامله را تحويل داده ايد ، نظر بر اينكه بين طرفين عقد بيع محقق شده است و بر حسب ماده    قرارداد تعهد نموده ايد در تاريخ     با حضور در دفتر خانه شماره    مورد معامله در قبلا اخذ بقيه ثمن به اظهار كننده انتقال دهيد اينك به لحاظ امتناع از اجراي مفاد تعهد بند ياد شده به جنابعالي ابلاغ مي شود در تاريخ     ساعت 8 الي 30/14 در دفتر خانه شمرده
( ذكر شده در قرارداد ) به نشاني     حضور يافته مورد معامله در قبال دريافت بقيه ثمن رسما انتقال دهيد بديهي است در صورت امتناع از انتقال حسب بند    قرارداد را دادگاه تنظيم انتقال و خسارت به دادرسي و وجه التزام معين شده مطالبه خواهد شد .

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي(خريدار)

امضاء و تاريخ

خلاصه جواب

592

شماره ثبت اظهار نامه

25/02/75

به تاريخ نهم خرداد هفتاد و پنج به نشاني معينه مراجعه شد مخاطب حضور داشت با احراز هويت حسب ماده 68 ق –د- م (جديد ) يك نسخه به وي ابلاغ گرديد

نام – امضاء

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 404 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع اظهارنامه دعوت فروشنده جهت حضور در دفتر خانه و انتقال سند