امروز: شنبه, 28 بهمن 1396
اظهارنامه جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه
دوشنبه ، 27 مرداد 1393 ، 16:37

اظهارنامه جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند:آقاي حسن حسيني يك باب خانه داراي پلاك ثبتي 16 فرعي از 1298 اصلي مفروز مجزا شده از پلاك اصلي فوق را كه در تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان ناهيد پلاك 128 واقع است به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 12/02/1372 كه فتوكپي تصديق شده آن به پيوست اين اظهار نامه تقديم است ، به اينجانب فروخته و متعهد شده است

 

 

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

موضوع اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مشخصات كامل خريدار

عدم حضور در دفتر خانه جهت انتقال سند

مشخصات كامل فروشنده

خلاصه اظهارات

رياست محترم اداره ثبت ناحيه شمال تهران

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند:

آقاي حسن حسيني يك باب خانه داراي پلاك ثبتي 16 فرعي از 1298 اصلي مفروز مجزا شده از پلاك اصلي فوق را كه در تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان ناهيد پلاك 128 واقع است به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 12/02/1372 كه فتوكپي تصديق شده آن به پيوست اين اظهار نامه تقديم است ، به اينجانب فروخته و متعهد شده است براي تنظيم سند رسمي انتقال در تاريخ 16/04/1373 در دفتر خانه شماره 129 تهران حاضر شوم نظر به اينكه نامبرده از حضور در دفتر خانه امتناع نموده و مقدمات انجام معامله را فراهم نكرده است ، ناچار به طرح دعواي حقوقي عليه وي جهت الزام به انجام تعهد هستم .

چون متحمل است نامبرده در صدد انتقال ملك مورد معامله به غير برايند فعلا مراتب را به حضور آن مقام محترم اعلام مي كنم تا فرمايند اين اظهار نامه (يا تلگرام )در پرونده ثبتي پلاك مرقوم ضبط شود و دستورات هر گونه استعلام در خصوص اين پلاك به مفاد آن توجه نمايد . بديهي است دستور مقام  قضايي در خصوص منع نقل و انتقال متعاقباً اعلام
خواهد شد .

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي(خريدار و اظهار كننده

خلاصه جواب

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 409 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع اظهارنامه اظهارنامه جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه