امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
نمونه رای - ملزم كردن مالك به عقب ‌نشيني
چهارشنبه ، 27 مهر 1390 ، 23:26

نمونه رای - ملزم كردن مالك به عقب ‌نشيني
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع «املاک واقع در دسترسي‎هاي زير ‌١٢ متري که در مسيرگشايي واقع هستند مالک قبل از دريافت پروانه ساختماني بايد مسير را بدون دريافت هزينه آزاد و ماده ‌٤٥ ثبتي را انجام دهد سپس پروانه صادر شود» را ابطال كرد.

به گزارش ايسنا، ‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي كرد: «نظربه اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ‌٨٩/٣٠/٤٠٤١٠ مورخ ‌١١ آبان ‌٨٩، اعلام كرده است که فقهاي شوراي نگهبان بند ‌٥٥ ماده يک مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازين شرع تشخيص داده اند، بنابراين با استناد به ماده ‌٤١ قانون ديوان عدالت اداري بند ‌٥٥ ماده يک مصوبه جلسه شماره ‌١٣٥ مورخ ‌١١ بهمن ‌٨٨ شوراي اسلامي شهرمرند ابطال مي‌شود».

بند ‌٥٥ ماده ‌١ مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند مقرر مي‎دارد: « املاک واقع در دسترسي‎هاي زير ‌١٢ متري که در مسيرگشايي واقع مي‎باشند مالک قبل از دريافت پروانه ساختماني بايستي مسير را بدون دريافت هزينه آزاد و ماده ‌٤٥ ثبتي را انجام دهد سپس پروانه صادر گردد.»

هم‌چنين قائم مقام دبير شوراي نگهبان نيز به موجب نامه شماره ‌٣٠/٤٠٤١٠/ ‌١٩ مورخ ‌٨/١١/ ‌١٣٨٩ و در پاسخ به موضوع مغايرت مصوبه معترض‎عنه با شرع مقدس، چنين اعلام داشته است که:« موضوع بند ‌٥٥ ماده يک مصوبه جلسه شماره ‌١٣٥ مورخ ‌١١/١١/ ‌١٣٨٨ شوراي اس
به سوی عدالت

 

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی سایر آراء قضایی -انقلاب - دیوان ... نمونه رای - ملزم كردن مالك به عقب ‌نشيني