امروز: پنجشنبه, 28 دی 1396
نمونه رای محکومیت قضات - رسیدگی به اتهام اطفال
نوشته شده توسط بابافارس   

نمونه رای محکومیت قضات - رسیدگی به اتهام اطفال

گردشكار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره266ـ26/5/82 صادر در پرونده كلاس4736/95/81 انتظامي بر اساس نظريه آقاي... داديار كه به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده آقاي... رئيس وقت شعبه... دادگاه عمومي ورامين را در رسيدگي به پرونده كلاسه80/11/364 متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه، مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.

 
نمونه رای دادگاه اعتیاد و نگهداری کراک
نوشته شده توسط بابافارس   

نمونه رای دادگاه اعتیاد و نگهداری کراک

گردشکار : دادگا با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید

 


صفحه 2 از 2
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی سایر آراء قضایی -انقلاب - دیوان ...