امروز: شنبه, 30 دی 1396
نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک
نوشته شده توسط بابافارس   
دوشنبه ، 22 فروردين 1390 ، 05:21

نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

مقدمه :در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ‏‏.

 


صفحه 3 از 3
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست - حقوقی - مالی