امروز: شنبه, 30 دی 1396
فرم شهادت شهود برای اعسار و اقساط بدهی
چهارشنبه ، 25 دی 1392 ، 23:14

فرم شهادت شهود برای اعسار و اقساط بدهی

استشهاديه: بدينوسيله اينجانبان امضاء كنندگان ذيل با اطلاع كافي و كامل از وضعيت مالي و مــعـيشتي آقـــاي/ خـــانم .......................................   فرزند................. كه ملزم به پرداخت مبلغ......................... ريال بابت.....................................مي باشد با اتيان سوگند به خداوند متعال شهادت مي دهيم كه نامبرده فاقد هر گونه دارايي و مالي جهت اداي ديون خود مي باشد ضما از مجازات شهادت دروغ و ضمانت شرعي و اخروي آن آگاهي كافي دارم

دانلود فرم استشهادیه اعسار

 
دادخواست دستورموقت جلوگیری ازانتقال تلفن
جمعه ، 29 آذر 1392 ، 12:08

انواع دادخواست - دستورموقت جلوگیری ازانتقال تلفن

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ..........،امتياز........شماره تلفن ثابت/همراه به شماره/شماره هاي ...........را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و مبلغ ............ ريال بعنوان قسمتي از/تمامي ثمن معامله نيز پرداخت شده است.

 
فرم استشهادیه اعسار برای شهادت شهود

فرم استشهادیه اعسار برای شهادت شهود

استشهاديه: بدينوسيله اينجانبان امضاء كنندگان ذيل با اطلاع كافي و كامل از وضعيت مالي و مــعـيشتي آقـــاي/ خـــانم  .............................................   فرزند................. كه ملزم به پرداخت مبلغ.................................. ريال بابت.....................................مي باشد با اتيان سوگند به خداوند متعال شهادت مي دهيم كه نامبرده فاقد هر گونه دارايي و مالي جهت اداي ديون خود مي باشد ضما از مجازات شهادت دروغ و ضمانت شرعي و اخروي آن آگاهي كافي دارم

 

 
دادخواست توقف عملیات اجرایی
شنبه ، 18 آبان 1392 ، 18:09

دادخواست توقف عملیات اجرایی

با سلام و احترام به استحضار مي رساند :" شرح ماجرا و دعوي " ضمناً نظر به اينكه با وجود تحقق عقد قرارداد فيمابين اينجانب و خواندة رديف اول ، متأسفانه خواندة رديف دوم در قبال طلب خود از خواندة رديف اول مبادرت به تعقيب و پيگيري عمليات اجرايي نسبت به پلاك ثبتي مورد ادعاي اينجانب نموده است

 
تامین دلیل خسارت وارده به خودرو با جلب نظر کارشناس
سه شنبه ، 23 مهر 1392 ، 00:00

تامین دلیل خسارت وارده به خودرو با جلب نظر کارشناس

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:به موجب مستندات مذكور و خصوصاً نظريه افسر كاردان فني، اقدامات خوانده در بي‌احتياطي در رانندگي، منجر به وقوع صدمه و خسارات در اتومبيل اينجانب به شماره گرديده است. نظر به اينكه خوانده با وصف مقصر بودن در تصادف، حاضر به جبران خسارات وارده نمي‌باشد و

 
دادخواست واخواهی
جمعه ، 31 خرداد 1392 ، 16:24

دادخواست واخواهی

احتراما با سلام و ادب معروض می دارد استماع دعوی تحت استدعاست با عنایت به شماره کلاسه 33333333333  که منجر به صدور دادنامه  11111111گردیده است اینجانب واخواه فوق در مقام محکوم علیه به خواسته..

 
از نحوه نوشتن دادخواست و شکایت بیشتر بدانید

از نحوه نوشتن دادخواست و شکایت بیشتر بدانید
اگر قصد دارید وارد یک دعوای حقوقی شوید، به خاطر داشته باشید که تنظیم دادخواست، قدم اول و شناسنامه دعواست؛ بنابراین اگر می‌خواهید قدم اول را محکم بردارید حتما با وسواس و دقت دادخواست خود را بنویسید، حتما برای نوشتن آن از کارشناسان مشورت بگیرید و چندین بار آن را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهید؛ در غیر این صورت دردسرهای زیادی برای شما پیش خواهد آمد.

 
نحوه نوشتن دادخواست مطالبه وجه چک
چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 19:46

نحوه نوشتن دادخواست مطالبه وجه چک

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:به موجب كپي مصدق 1 فقره چك تقديمي به شمارة......به تاريخ.......... عهده بانك( منظور نام بانک است)شعبه ......... " شماره و نام شهرستان " اينجانب مبلغ .........    ريال از خوانده طلبكارم كه نامبرده با وصف مراجعات مكرر و حلول اجل و سر رسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كند

 
از شکایت در دیوان عدالت بیشتر بدانید
دوشنبه ، 21 شهریور 1390 ، 19:12

از شکایت در دیوان عدالت بیشتر بدانید
طرح شكايت در ديوان عدالت اداري مستلزم تقديم دادخواست است.دادخواست فرم چاپي و رسمي است، كه متن شكايت و مشخصات مورد نياز بايد به زبان فارسي و خط خوانا در آن درج شده باشد.

 
از نوشتن دادخواست بیشتر بدانید
نوشته شده توسط بابافارس   

از نوشتن دادخواست بیشتر بدانید

بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه ها مي شود ..

 


صفحه 2 از 3
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست - حقوقی - مالی