امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
شکایت فریب در ازدواج + فرم شکایت
سه شنبه ، 12 اسفند 1393 ، 22:08

شکایت فریب در ازدواجشکایت فریب در ازدواج + فرم شکایت


ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان / یا مجتمع قضایی شرح ماوقع:- اینجانبه... (شاکیه دعوی) مطابق عقد نامه رسمی ازدواج شماره... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره... شهرستان... در حال حاضر همسر قانونی، شرعی و دائمی آقای... مشتکی عنه می باشم.


 

مشخصات شاکی: نام :-------------نام خانوادگی :----------------نام پدر ---------------تاریخ تولد :--------------- .................
نشانی دقیق :-------------------------------------------------------------------------......................................


 

مشخصات متشکی عنه : نام :----------------نام خانوادگی :------------------------نام پدر:-------------------...............................
نشانی دقیق :------------------------------------------------------------------------------..............................

موضوع:-:فریب در ازدواج

تاریخ وقوع جرم :----------------روز--------------ساعت------------محل وقوع جرم

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان / یا مجتمع قضایی


شرح ماوقع:- اینجانبه... (شاکیه دعوی) مطابق عقد نامه رسمی ازدواج شماره... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره... شهرستان... در حال حاضر همسر قانونی، شرعی و دائمی آقای... مشتکی عنه می باشم.
۲- نامبرده (زوج) قبل از ازدواج با توسل به انواع ترفند ها و صحنه سازی ها، خود را مهندس (یا دارای درجه و عنوان و یا منصب...) معرفی کرد.
۳- مع الأسف، اکنون کاشف به عمل آمده است که نامبرده هیچگونه سمت عالی یا مدرک دانشگاهی نداشته و عنوان گفته شده دروغی بیش نبوده است و شغل وی صرفا... می باشد.
۴- علیهذا نظر به مراتب یاد شده و با عنایت به اینکه ازدواج اینجانبه با نامبرده بر مبنا و بر اساس عوامل موثری جون میزان تحصیلات و همچنین سمت زوج صورت گرفته است.
۵- لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبرده که عالما و عامدا موجبات بروز خسارات مادی و معنوی مرا فراهم آورده است، را به استناد ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ دارم.

اختصاصی بابافارس

تدلایل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می گردد
1- اسامی شهود و ادرس انها
2- دلائل و مدارک دیگر                                                                         نام و نام خانوادگی
امضا و تاریخ

 

توجها :* ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل: داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آن واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.

 

افزودن نظر