امروز: دوشنبه, 20 آذر 1396
تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه منزل به دلیل عسر و حرج
پنجشنبه ، 1 آبان 1393 ، 08:37

تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه منزل به دلیل عسر و حرج

احتراماً ،در پرونده كلاسه ...... حكم تخليه عليه اينجانب ........... صادر و قطعي شده و در حال اجرا است . نظر به اينكه ، اينجانب (مثلاً ) كارمند دولت هستم و حقوق ماهيانه ام معادل .............. ريال است

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه ........دادگاه هاي عمومي ...................

با سلام

احتراماً ،در پرونده كلاسه ...... حكم تخليه عليه اينجانب ........... صادر و قطعي شده و در حال اجرا است . نظر به اينكه ، اينجانب (مثلاً ) كارمند دولت هستم و حقوق ماهيانه ام معادل .............. ريال است و با اين حقوق قادر به تهيه مسكن مناسب ديگري نيستم . مضافاً به اينكه ، متكلف خرج عائله اي 9 نفري مي باشم ، بدين وسيله با تقديم فتوكپي فيش حقوقي و فتوكپي شناسنامه عائله تحت تكفل خود اعلام عسر و حرج نموده ، اعطاي مهلت موسعي را استدعا مي كنم .

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي(مستاجر )

امضاء و تاريخ

 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع درخواست های قضایی تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه منزل به دلیل عسر و حرج