امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا)
جمعه ، 20 تیر 1393 ، 19:54

درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا)

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده..

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه .......... دادگاه عمومي ............

با سلام

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم كه از دعوي خودم  عليه خوانده  آقاي / خانم ............... فرزند ............ به كلي صرف نظر كرده و  استرداد دعوي نموده و از دادگاه محترم تقاضاي مختومه شدن پرونده را دارم

با تشكر و تجديد احترام
نام و نام خانوادگي (خواهان )
امضاء و تاريخ

 

 

درخواست استرداد دعوي از دادگاه

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه .......... دادگاه عمومي ............

با سلام

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم كه از دعوي خودم عليه خوانده آقاي / خانم ............... فرزند ............ به كلي صرف نظر كرده و استرداد دعوي نموده و از دادگاه محترم تقاضاي مختومه شدن پرونده را دارم

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (خواهان )

امضاء و تاريخ

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 311 مهمان آنلاین داریم
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع درخواست های قضایی درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا)