امروز: چهارشنبه, 02 اسفند 1396
نمونه استشهادیه اعسار از بدهی
نوشته شده توسط بابافارس   
چهارشنبه ، 25 دی 1392 ، 19:50

نمونه استشهادیه اعسار از بدهی

استشهاديه: بدينوسيله اينجانبان امضاء كنندگان ذيل با اطلاع كافي و كامل از وضعيت مالي و مــعـيشتي آقـــاي/ خـــانم .......................................   فرزند................. كه ملزم به پرداخت مبلغ......................... ريال بابت.....................................مي باشد با اتيان سوگند به خداوند متعال شهادت مي دهيم كه نامبرده فاقد هر گونه دارايي و مالي جهت اداي ديون خود مي باشد ضما از مجازات شهادت دروغ و ضمانت شرعي و اخروي آن آگاهي كافي دارم

 

 

افزودن نظر


محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر

حاضرین در سایت

ما 238 مهمان آنلاین داریم