امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
نمونه متن شکایت برای صدور چک بلا محل

شکایت چکنمونه متن شکایت برای صدور چک بلا محل


ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب : اینجانب …………..فرزند …………….یک فقره چک به شماره ….. عهده بانک ………….به مبلغ………… ریال از آقای ……………… دریافت کردم و پس از مراجعه به بانک محال علیه متوجه شدم که حساب ایشان فاقد موجودی است کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک پیوست می‌باشد ..

 


 
شکایت فریب در ازدواج + فرم شکایت
سه شنبه ، 12 اسفند 1393 ، 22:08

شکایت فریب در ازدواجشکایت فریب در ازدواج + فرم شکایت


ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان / یا مجتمع قضایی شرح ماوقع:- اینجانبه... (شاکیه دعوی) مطابق عقد نامه رسمی ازدواج شماره... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره... شهرستان... در حال حاضر همسر قانونی، شرعی و دائمی آقای... مشتکی عنه می باشم.


 
نمونه تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت
شنبه ، 25 بهمن 1393 ، 18:47

نمونه تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت

احتراماً در پرونده كلاسه ........... موضوع دعوي آقاي / خانم ..........وكيل خواهان ضمن دادخواست تقديمي درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال از سه دانگ از شش دانگ ملك پلاك ثبتي شماره

 
از نحوه شکایت کیفری چک بلامحل بدانید + فرم شکایت
نوشته شده توسط بابافارس   

از نحوه شکایت کیفری چک بلامحل بدانید + فرم شکایت

با سلام، احتراما به استحضار عالی می رساند: نظر به اینکه آقای... (مشتکی عنه) چکی به شماره... مورخ... به مبلغ ده میلیون ریال بعهده بانک... شعبه... از حساب جاری... در وجه اینجانب... (شاکی) صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه بدلیل کسری موجودی (مسدود بودن حساب، مخدوش بودن چک و...) بموجب گواهینامه عدم پرداخت شماره... مورخ... چک مزبور برگشت شده

 
تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه منزل به دلیل عسر و حرج
پنجشنبه ، 1 آبان 1393 ، 08:37

تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه منزل به دلیل عسر و حرج

احتراماً ،در پرونده كلاسه ...... حكم تخليه عليه اينجانب ........... صادر و قطعي شده و در حال اجرا است . نظر به اينكه ، اينجانب (مثلاً ) كارمند دولت هستم و حقوق ماهيانه ام معادل .............. ريال است

 
برای مختومه شدن دادخواست چه کنیم
جمعه ، 14 شهریور 1393 ، 20:17

برای مختومه شدن دادخواست چه کنیم

در بعضی مواقع مجبور می شویم برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کنیم و دادخواستی بابت حقی که می خواهیم بدست اوریم مطرح می کنیم وبعضی اوقات پیش می آید که شخص مقابل ،اهل دادگاه و پاسگاه نیست و قبل از اینکه پرونده به نتیجه برسد از در سازش وارد می شود و مسئله به صورت موقت حل می شود حالا چه باید کرد بهترین راه این است که درخواست استرداد دعوی را از دادگاه بخواهیم در این نوع درخواست اگر شخص بدهکار بعد از سازش ، مجددا به تعهد خود عمل نکرد می توانیم دوباره علیه او دادخواست بدهیم .

 
درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا)
جمعه ، 20 تیر 1393 ، 19:54

درخواست برای پس گرفتن دادخواست ( استرداد دعوا)

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده..

 
نمونه شکایت از راننده مقصر در تصادف
چهارشنبه ، 18 تیر 1393 ، 19:33

نمونه شکایت از راننده مقصر در تصادف

احتراماٌ اینجانب ( نام ونام خانوادگی شاکی ) فرزند  .... بدینوسیله مراتب شکایت خود را علیه آقای (نام ونام خانوادگی مشتکی عنه ) مبنی بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت فرزند شرح ذیل تقدیم می دارم..

 
نمونه آگهی مزایده ملک
سه شنبه ، 17 تیر 1393 ، 18:01

نمونه آگهی مزایده ملک
اجرای احکام حقوقی دادگستری بابافارس  در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرایی 100، و در خصوص محکومیت آقای سید عزیز ........، ششدانگ پلاک ثبتی 200 فرعی از 2520 اصلی واقع در روستای.... را که طبق نظر کارشناس به میزان 000/000/165 ریال برآورد قیمت گردیده است را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند .

 
نمونه شکایت نسبت دادن زنا
پنجشنبه ، 12 تیر 1393 ، 21:27

نمونه شکایت نسبت دادن زنا

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ژیلا رضایی فرزند قدرت علی ساکن شهر بابافارس از آقای رضا بابیی فارس ابادی فرزند قوچ علی ساکن شهر دادافارس خ اول شاکی هستم

 


صفحه 1 از 2
صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع درخواست های قضایی