امروز: يكشنبه, 28 آبان 1396
نمونه دادخواست دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند
دوشنبه ، 15 ارديبهشت 1393 ، 19:20

برای نوشتن دادخواست استرداد بچه چه کنیم

رياست محترم مجتمع قضايي "محل اقامت خوانده"با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه "شماره و نام شهرستان" عقد ازدواج دائم منعقد كرده‌ايم. حاصل اين ازدواج فرزند پسر/دختر به اسم/اسامي مي‌باشد. نظر به اينكه متعاقب بروز اختلاف مجبور به ترك زندگي مشترك گرديدم

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

دستور موقت بر استرداد فرزند

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1- عقدنامه، 2 - استشهاديه ، "3- مدرك مورد نياز ديگر"


رياست محترم مجتمع قضايي "محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه "شماره و نام شهرستان" عقد ازدواج دائم منعقد كرده‌ايم. حاصل اين ازدواج فرزند پسر/دختر به اسم/اسامي مي‌باشد. نظر به اينكه متعاقب بروز اختلاف مجبور به ترك زندگي مشترك گرديدم و به جهت شيرخوار بودن فرزندم بنام در معرض بيماري و لطمات روحي و جسمي قرار دارد فلذا مستنداً به مواد 310، 318 و 320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور دستور موقت بر استرداد فرزندم بنام و اجراي فوري قبل ازابلاغ  آن مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

نظرات  

 
0 #1 س5غت 18 تیر 1396 ساعت 14:44
:-*
 

افزودن نظر


صفحه اصلی راهنمای نگارش حقوقی انواع دادخواست خانوادگی نمونه دادخواست دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند